Ringtesten

Als erkenningstesten

Eén van de voorwaarden om erkend te worden, is dat een laboratorium moet kunnen aantonen dat het geslaagd is voor een ringtest of andere technische proef (artikel 25, 2°, van het VLAREL). Indien een compendiummethode (WAC, LUC, BOC) beschikbaar is, moet deze worden toegepast door het laboratorium. De gunstige beoordeling voor een pakket moet opgesteld zijn door het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest VITO.

Als kwaliteitscontrole (verplichte deelname erkende labo's)

Een erkend laboratorium moet jaarlijks deelnemen aan de ringtesten die door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten worden georganiseerd (artikel 44 van het VLAREL). Deze testen laten toe om de kwaliteit van monsternemingen en analyses van laboratoria te controleren en de labo's bij te sturen waar nodig. Voor de organisatie van deze testen laat de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten zich bijstaan door de VITO die het beoordelingsverslag opstelt.

Contacteer ons
Afdeling GOP - Team Erkenningen