Rapporteren over projecten

Heb je als gemeente een project uitgevoerd in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013? Dan kan je hierover een rapporteringsaanvraag indienen.

Wanneer moet je rapporteren?

Dien na afronding jouw rapporteringsaanvraag in op 1 april of 1 oktober. Hou zeker de uiterste uitvoerings- en rapporteringstermijn in de gaten! Als jouw project vertraging heeft opgelopen, motiveer je dit in de rapporteringsaanvraag.

jaar van projectaanvraag uiterlijk rapporteren tegen: uiterlijk uit te voeren tegen: verlenging uitvoeringstermijn mogelijk tot:
2012 1 april 2018 juli 2015 juli 2017
2013 1 april 2019 juli 2016 juli 2018

Wat moet je rapporteren?

Geef in het algemeen overzicht aan over welke projecten je rapporteert. Laat dit ondertekenen en bezorg ons de ingescande versie ervan.

Voeg per project volgende documenten toe:

  • Het rapporteringsformulier. Dit formulier is themaspecifiek.
  • Het kostenoverzicht. Gebruik hiervoor de Excel die je hebt ontvangen na de evaluatie van de projectaanvraag. Vul in deze Excel het deel ‘Rapportering – luik voor de aanvrager’ in. Bekijk ter inspiratie ditxls bestandvoorbeeld van een ingevuld kostenoverzicht (198 kB).
  • De financiële bewijsstukken. Dit zijn onder meer facturen, verklaring op eer voor gemaakte personeelskosten, eventueel andere relevante documenten.
  • Eventuele bijlagen.

Hoe moet je jouw rapporteringsaanvraag bezorgen?

Stuur de rapporteringsaanvraag naar het Centraal Aanspreekpunt Lokale Overheden caplo.omgeving@vlaanderen.be met als onderwerp ‘projectrapportering gemeente X’.

Tip: Bundel de documenten telkens per project in een zip-file zodat jouw dossier makkelijker te verwerken is.

Contacteer ons
Team Lokale Overheden
Departement Omgeving, Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
België