Publieke inspraak van 26/04/2017 t/m 25/05/2017 over het Plan-MER voor het domein Brustem te Sint-Truiden

  • 26 april 2017

De stad Sint-Truiden maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Domein van Brustem als onderdeel van de ontwikkeling van de volledige voormalige militaire luchtmachtbasis. Het RUP legt de focus op drie aspecten: het belang van een groot natuurgebied voor beschermde vogelsoorten en graslanden, de ambitie om het militaire oefenterrein zo maximaal mogelijk te behouden en de ambitie om in Vlaanderen een unieke festivalsite van ongeveer 90 ha ter beschikking te stellen, met een festivalzone, kampeer- en parkeerruimte op één samenhangend terrein.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 25/05/2017 kan je je opmerkingen bezorgen aan je gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e‑mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier.

De nota downloaden of inkijken

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/4605405d-dff6-4f3e-a284-c30a0d7cb244/817999_kennisgeving_ontwerpmer_Brustem_20170404_apa_SVDB.pdf (26,3 MB)

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/2f48420f-1468-4971-ab1e-2fa72ef39f2f/817999_NTS_Brustem_20170328_apa.pdf) (6,3 MB)

  • De nota ligt van  26/04/2017  t/m  25/05/2017 ter inzage
    • op het gemeentehuis of stadhuis van Alken, Borgloon, Geetbets, Gingelom, Hasselt, Heers, Landen, Linter, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tienen, Wellen en Zoutleeuw
    • bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
Contacteer ons
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79
Online reageren

Je kan online reageren op het plan-MER.