Publieke inspraak Plan-MER watergevoelige openruimtegebieden (tot en met 30 augustus)

 • 26 juli 2018

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor het behoud of de versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing in 114 gemeenten.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Tot en met 30 augustus 2018 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan:

 • je gemeente- of stadsbestuur,
 • via het online  inspraakformulier
 • op het onderstaande adres of e mailadres
  Departement Omgeving - Milieueffectrapportage
  Plan-MER WORG (PL0256)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL
  mer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.


 

Contacteer ons
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79
Online reageren

Je kan online reageren op het plan-MER.