Publieke consultatie wijzigingsbesluit VLAREM III (LCP)

Er staat opnieuw een voorontwerpbesluit tot wijziging van titel III van het VLAREM op stapel, teneinde de omzetting van de BBT-conclusies van de BREF LCP mogelijk te maken.

Om iedereen de kans tot inspraak te geven bij de totstandkoming van dit voorontwerpbesluit, worden de integrale regelgevende tekst en de bijhorende toelichting via deze website bekend gemaakt.

Opmerkingen met betrekking tot het voorontwerpbesluit “omzetting VLAREM III” konden tot uiterlijk 4 maart 2019 bezorgd worden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP).

Bekijk de teksten:

docx bestandOntwerpbesluit Omzetting Vlarem III (166 kB)

docx bestandVerslag omzetting VLAREM III (53 kB)

Contacteer ons
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten