Publieke consultatie wijzigingsbesluit VLAREM III (Afvalbehandeling)

Er staat een voorontwerpbesluit tot wijziging van VLAREM III op stapel. Hiermee wordt de omzetting van de BBT- conclusies van de BREF Waste Treatment mogelijk gemaakt.

Om iedereen de kans tot inspraak te geven bij de totstandkoming van dit voorontwerpbesluit, worden de integrale regelgevende tekst en de bijhorende toelichting via deze website bekend gemaakt.

Opmerkingen met betrekking tot dit voorontwerpbesluit kunnen tot uiterlijk 3 juni 2019 bezorgd worden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) via vlarem@vlaanderen.be.

U kan hier rechts de teksten terugvinden.

Contacteer ons
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten