Publieke consultatie VLAREM-trein 2019

Op dit moment wordt de VLAREM-trein 2019 op rails gezet. Dit besluit wijzigt een reeks bepalingen van titel II van het VLAREM en haar bijlagen, het Milieuhandhavingsbesluit, het VLAREL en het Omgevingsvergunningenbesluit.

Om iedereen de kans tot inspraak te geven bij de totstandkoming van dit voorontwerpbesluit, worden de integrale regelgevende tekst en de bijhorende toelichting via deze website bekend gemaakt.

Opmerkingen met betrekking tot dit voorontwerpbesluit konden tot uiterlijk 18 februari 2019 bezorgd worden aan de afdeling GOP. 

Bekijk de teksten:

 

Contacteer ons
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten