Publieke consultatie VLAREM III-voorstel LVOC

Er staat opnieuw een voorontwerp van wijzigingsbesluit van titel III van het VLAREM op stapel. Met dit voorontwerp van wijzigingsbesluit worden aan titel III van het VLAREM de bijkomende sectorale milieuvoorwaarden toegevoegd voor GPBV-installaties voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten. Dit voorontwerp van wijzigingsbesluit bevat de omzetting van de BBT-conclusies LVOC.

Om iedereen de kans tot inspraak te geven bij de totstandkoming van deze voorontwerpbesluiten, worden de integrale regelgevende teksten en de bijhorende toelichtingen hier bekendgemaakt.

Opmerkingen met betrekking tot het voorontwerpbesluit kunnen tot uiterlijk 31 oktober 2018 bezorgd worden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) per e-mail op vlarem@vlaanderen.be. Gelieve uw opmerking(en) duidelijk te formuleren en te motiveren. Vermeld  hierbij steeds de betrokken artikelen. Bij voorkeur wordt een alternatief voorstel geformuleerd.

U kan hieronder de teksten terugvinden: