Procedures MER

Plan-m.e.r.-procedure voor RUP’s

Stroomschemaplan mer voor RUP's

Plan-m.e.r.-procedure voor programma’s en strategische plannen

De procedure voor het opstellen van een plan-MER volgens het DABM kan onderverdeeld kent drie fasen:

  1. Kennisgevingsfase- en richtlijnenfase: tijdens deze fase stellen de erkende MER-deskundigen het kennisgevingsdossier op en dienen het in bij de dienst Mer. De dienst Mer verklaart de kennisgeving al dan niet volledig. In de richtlijnenfase stelt de dienst Mer de inhoud en de bijzondere richtlijnen voor het plan-MER vast.
  2. Uitvoeringsfase: de MER-deskundigen stellen het eigenlijke plan-MER op.
  3. Beoordelingsfase: de dienst toetst het plan-MER inhoudelijk af aan de richtlijnen en keurt het plan-MER goed of af.

Procedure plan-mer

Project-m.e.r.-procedure

De procedure voor het opstellen van een project-MER volgens het DABM kent drie fasen:

  1. Kennisgevingsfase- en richtlijnenfase: tijdens deze fase stellen de erkende MER-deskundigen het kennisgevingsdossier op en dienen het in bij de dienst Mer. De dienst Mer verklaart de kennisgeving al dan niet volledig. In de richtlijnenfase stelt de dienst Mer de inhoud en de bijzondere richtlijnen voor het project-MER vast.
  2. Uitvoeringsfase: de MER-deskundigen stellen het eigenlijke project-MER op.
  3. Beoordelingsfase: de dienst toetst het plan-MER inhoudelijk af aan de richtlijnen en keurt het project-MER goed of af.

Stroomschema project mer-procedure

 

Complexe projecten

Alle informatie over de procedures bij "complexe projecten" vind je op www.complexeprojecten.be.

Contacteer ons
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79