Presentaties infosessies intensieve veeteeltbedrijven

Naar aanleiding van de publicatie van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij op 21 februari 2017 startte de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) van het Departement Omgeving een evaluatie van de milieuvoorwaarden van alle lopende vergunningen van de betrokken bedrijven. De afdeling organiseerde in november 2017 twee infomomenten voor de betrokken exploitanten. Hier kan u de presentaties van deze infosessies terugvinden:

  1. pdf bestandDefinitie van een GPBV-bedrijf, duiding van begrippen en voorbeelden (725 kB)
  2. pdf bestandBBT-conclusies over intensieve pluimvee- of varkenshouderij (850 kB)
  3. pdf bestandUitvoering van de evaluaties door de afdeling GOP (449 kB)