Premie voor de vervanging van kachel (hout, kolen) en open haard

De Vlaamse regering heeft beslist  om deze premie af te schaffen. Je kan nog een premie-aanvraag indienen tot en met 31 december 2019.  Hiervoor zal worden gekeken naar de postdatum, indieningsdatum loket of datum mail. Premie-aanvragen die worden ingediend na 31 december 2019 zullen niet meer worden uitbetaald.

Je kan de premie aanvragen als je je hout- of steenkoolkachel of open haard vervangt door een inzet- of vrijstaande gaskachel of een ingebouwde gashaard met energielabel ‘A’.  

Wanneer kan je de premie aanvragen?

De premie vraag je aan binnen de drie maanden na installatie van de nieuwe kachel. Je doet dit bij voorkeur online. Je kan nog een premie-aanvraag indienen tot en met 31 december 2019.  Hiervoor zal worden gekeken naar de postdatum, indieningsdatum loket of datum mail. Premie-aanvragen die worden ingediend na 31 december 2019 zullen niet meer worden uitbetaald.

top

Voor wie is de premie?

 • De premie kan enkel aangevraagd worden door de bewoner of verhuurder van een woning met een open haard of kachel op steenkool of hout.
 • Rechtspersonen zoals organisaties of vennootschappen komen niet in aanmerking.

top

Welke toestellen kan je vervangen met de premie?

 • De vervanging van
  • een kachel gestookt met steenkool, houtblokken, houtpellets, houtsnippers of andere houtelementen. Kachels kunnen vrijstaand of ingebouwd zijn. Ook de vervanging van accumulatiekachels komt in aanmerking. De vervanging van ketels (centrale verwarmingssystemen op hout/pellet of steenkool) komt niet in aanmerking.
  •  een open haard gestookt met hout.
 • Zowel kachels en open haarden gebruikt als hoofdverwarming of enige verwarming als kachels en haarden gebruikt voor sfeerverwarming of bijverwarming.

top

Aan welke voorwaarden moet het nieuwe verwarmingssysteem voldoen?

De oude kachel of open haard moet vervangen worden door een nieuw individueel verwarmingssysteem dat geïnstalleerd wordt in dezelfde ruimte of (bij vervanging van een open haard) in de ruimte van de open haard.

Het nieuwe verwarmingssysteem:

 • mag niet gevoed worden door vaste of vloeibare brandstoffen.
  Dit wil zeggen: geen verwarmingssystemen op  o.a. hout, niet-houtige biomassa, steenkool, turf, cokes, petroleum, stookolie of bio-ethanol.
 • moet een individueel toestel voor lokale ruimteverwarming zijn.
  Centrale verwarmingssystemen zoals gas-condensatieketels, vloerverwarming, warmtepompen e.d. komen dus niet in aanmerking. Hiervoor kunnen al renovatiepremies bij de distributienetbeheerder of premies voor verbeteringen en aanpassingen  verkregen worden.
 • moet minstens voldoen aan de energie-efficiëntieklasse ‘A’ zoals vermeld op het Europese energielabel. Dit sluit elektrische verwarmingstoestellen (elektrische kachels) uit, omdat deze niet onder het Europese Energielabel vallen.

Nieuwe verwarmingssystemen die in aanmerking komen zijn inzet- of vrijstaande gaskachels, en ingebouwde gashaarden, voorzien van energielabel ‘A’

De vervangingswerken moeten uitgevoerd worden door een installateur die garant staat voor een correcte uitvoering ervan. De installateur bezorgt het vereiste attsest aan de aanvrager van de premie die deze samen met de factuur indient bij de overheid. De installateur zorgt er ook voor dat de verwijderde kachel wordt afgevoerd voor vernietiging.

top

Hoeveel bedraagt de premie?

 • De premie bedraagt 25 % van de aankoopprijs en installatie van het nieuwe toestel, met een maximum van 250 € (incl. btw). Hierbij inbegrepen zijn de garantiekost en eerste onderhoudskost verrekend in de aankoopprijs, de aangerekende verplaatsingskosten voor de plaatsing van het nieuwe toestel en de aangerekende kosten voor de verwijdering van het bestaande toestel. 
 • De premie wordt verhoogd tot 50%, met een maximum van 1000 € (inclusief btw) voor kwetsbare personen en personen met lage inkomens, zoals bepaald in het besluit. 
  Meer bepaald komen personen die behoren tot één van de volgende groepen in aanmerking voor de verhoogde premie van 50%:
  • beschermde afnemers;
  • natuurlijke personen die recht hebben op een verwarmingstoelage;
  • natuurlijke personen waarvan het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van het inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017), in voorkomend geval verhoogd met het inkomen van de persoon met wie wettelijk of feitelijk wordt samengewoond, niet meer bedraagt dan 30.640 euro (voor premie-aanvragen in 2019);
  • natuurlijke personen die de desbetreffende wooneenheid verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

top

Hoe kan je de premie aanvragen?
 

Online aanvragen

Om de premie online aan te vragen moet je inloggen met je e-id (bv. met itsme, kaartlezer,mobiele app...). Je gebruikt best Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, ....Internet Explorer geeft soms problemen. 

Vergeet zeker niet deze documenten:

Via e-mail of via de post

Je kan de premie ook via e-mail of post aanvragen. Instructies vind je in het aanvraagformulier. Deze documenten heb je daarbij nodig:

 

top

 

Online aanvragen

Om de premie online aan te vragen moet je inloggen met je e-id (bv. met itsme, kaartlezer,mobiele app...). Je gebruikt best Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, ....Internet Explorer geeft soms problemen.