Indeling reptielen in VLAREM en de positieve lijst

De reptielen die je in Vlaanderen vrij mag houden en/of verhandelen, staan op de zogenaamde positieve lijst. Reptielen die niet op deze lijst staan, mag je niet verhandelen of houden. Daarnaast geldt ook de wetgeving inzake Cites en Vlarem. Via de Vlaremtrein 2017 is sinds 1 oktober 2019 enerzijds de indelingsrubriek voor reptielen gewijzigd en anderzijds zijn ook sectorale voorwaarden van toepassing geworden voor het houden van amfibieën, reptielen en ongewervelden (pdf bestandVLAREM-rubriek voorwaarden reptielen (60 kB))

Indeling reptielen op positieve lijst

Eén van de criteria voor de opname van een reptiel op de positieve lijst reptielen is het feit dat ze geen gevaar vormen voor de mens. Alle reptielen op de positieve lijst kan je dus indelen onder rubriek 9.2.2 van het VLAREM.

Als een reptiel niet vermeld staat op de positieve lijst, kan de houder zich toch nog in orde stellen. Er kunnen dus nog steeds reptielen worden gehouden die niet op de positieve lijst staan. 

Indeling reptielen niet op de positieve lijst

De indeling van reptielen die niet op de positieve lijst staan indelen in de VLAREM-rubriek  9.2.1 (reptielen die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar inhouden) of rubriek 9.2.2 (alle overige reptielen) is in dat geval minder evident. Een reptiel kan namelijk  omwille van verschillende redenen niet op de positieve lijst staan. Dit heeft niet altijd te maken met een mogelijk gevaar voor de mens.

Wat betreft de slangen is er een lijst opgesteld van geslachten (genera) die een gevaar voor de mens betekenen:

Deze "gevaarlijke" slangen moeten steeds ingedeeld worden onder rubriek 9.2.1.

Ook voor  andere reptielensoorten, schildpadden en hagedissen, worden op korte termijn dergelijke lijsten van gevaarlijke geslachten opgemaakt.

Indeling reptielen niet op de positieve lijst of lijst met gevaarlijke slangen

Voor de reptielen die niet op de positieve lijst staan en evenmin vermeld staan op de lijst met gevaarlijke slangen, geldt een geval per geval benadering.

 

Contacteer ons
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten