Personeel en verzorging in een pension

De voorwaarden staan beschreven in KB van 2007 met als aandachtspunten:

Personeel

Er moet voldoende en bekwaam personeel aanwezig zijn voor de verzorging van de dieren en voor het dagelijks beheer van de inrichting.

Opleiding

Ten minste de verantwoordelijke of een vast personeelslid is in het bezit van een van volgende diploma’s of getuigschriften

De verantwoordelijke van de inrichting zorgt ervoor dat alle personeelsleden die betrokken zijn bij de verzorging van de dieren en die niet in het bezit zijn van een van de diploma’s of getuigschriften, een opleiding krijgen. 

Om een opleiding in aanmerking te laten komen, kan de verantwoordelijke/organisator van de opleiding hiervoor een aanvraag doen .

Voeding

De dieren krijgen een voeding die aangepast is aan hun behoeften. Het voeder wordt gegeven in propere recipiënten. Bij honden en katten moeten alle dieren van eenzelfde hok gelijktijdig kunnen eten. Drinkbaar water is permanent beschikbaar.

Verzorging

  • de dieren worden minstens 2x per dag gecontroleerd
  • zieke dieren worden afgezonderd bv. in het afzonderingslokaal
  • nieuw binnengekomen dieren staan onder toezicht en worden indien nodig afgezonderd
  • de vacht van de dieren wordt onderhouden en de nagels worden indien nodig geknipt
  • de nodige maatregelen worden getroffen om agressie onder de dieren te vermijden, en om dieren die niet met elkaar kunnen opschieten van elkaar te scheiden
  • pups moeten over manipuleerbare voorwerpen beschikken. De honden moeten beschikken over bijtvoorwerpen.
  • voor katten moet er klimmateriaal zijn, en moeten er voorwerpen zijn waaraan ze hun nagels kunnen scherpen, evenals rustplaatsen op meerdere niveaus en een kattenbak met proper strooisel
  • het strooisel wordt geregeld ververst
  • de lokalen waar de honden verblijven worden regelmatig gereinigd en ontsmet
  • er worden maatregelen getroffen om parasieten en ongedierte te bestrijden
Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn