Overzichtslijsten erkende personen

Selecteer een erkenningstype uit de keuzelijst

Het keuzemenu heeft even tijd nodig om te laden. Van zodra het verschijnt kan je de gewenste erkenning selecteren.

De overzichtslijsten worden in pdf-formaat getoond. Je kan eenvoudig zoeken in deze bestanden door gebruik te maken van de sneltoetscombinatie "ctrl+f" (of "cmd+f" voor Apple). Er verschijnt dan een veldje waarin je je zoekterm kan invoeren. De overzichtslijsten met erkende laboratoria, bodemsaneringsdeskundigen en boorbedrijven kan je raadplegen onderaan deze pagina.

Voor de koeltechnicus: door een achterstand in de verwerking van de examenresultaten is het mogelijk dat je nog niet op de lijst staat. Je kan het erkenningsbewijs dat je van de opleidingsinstelling ontvangen hebt aan een klant voorleggen om aan te tonen dat je over de vereiste erkenning beschikt. Onze excuses voor het ongemak.
 


Mocht je merken dat één of meer gegevens niet meer kloppen, kan je dit steeds melden via het erkenningenloket of per mail naar erkenningen.omgeving@vlaanderen.be.  We hechten veel belang aan de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Meer informatie kan je terugvinden in de privacyverklaring van het Departement Omgeving.

 

Overige lijsten

Erkende laboratoria in de discipline water, deeldomeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater of drinkwater

pdf bestandLijst met erkende laboratoria in de discipline water, deeldomeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater of drinkwater (343 kB)

pdf bestandOverzicht pakketten laboratoria water (356 kB)

Erkende laboratoria in de discipline lucht

pdf bestandLijst met erkende laboratoria in de discipline lucht (144 kB)

pdf bestandOverzicht pakketten laboratoria lucht (317 kB)

Erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming

pdf bestandLijst met erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming (51 kB)

Erkende laboratoria voor monsternemingen en analyses van veevoeder, mest en bodem in het kader van het Mestdecreet

Website VLM

Erkende laboratoria voor monsternemingen en analyses van afvalstoffen en bodem in het kader van het Materialendecreet en het Bodemdecreet

Website OVAM

Bodemsaneringsdeskundigen

Website OVAM

Boorbedrijven

Website VMM
Contacteer ons
Afdeling GOP - Team Erkenningen