Overzicht GPBV-installaties in Vlaanderen (veeteelt)

 

Vragen of opmerkingen?
Afdeling milieuvergunningen-GPBV