Oppervlaktedelfstoffenbeleid

Oppervlaktedelfstoffendecreet

Het Oppervlaktedelfstoffendecreet streeft naar duurzame ontwikkeling bij de ontginning van oppervlaktedelfstoffen.

Het Oppervlaktedelfstoffendecreet maakt het mogelijk om:

 • op een duurzame wijze te voorzien in de grondstoffenbehoefte
 • te ontginnen op een maatschappelijk verantwoorde wijze
 • oppervlaktedelfstoffen zuinig en doelmatig te gebruiken
 • de optimale ontginning binnen de ontginningsgebieden afdwingbaar te maken
 • de opmaak van bijzondere oppervlaktedelfstoffenplannen op te leggen;
 • het gebruik van alternatieve materialen tebevorderen
 • de realisatie van de eindafwerking af te dwingen via financiële zekerheden
 • de milieuhygiënische kwaliteit van de delfstoffen te garanderen

Het uitvoeringsbesluit geeft uitvoering aan de volgende bepalingen van het Oppervlaktedelfstoffendecreet:

 • de inhoud en procedure van vaststelling van de oppervlaktedelfstoffenplannen
 • de natuurlijke samenstelling van de oppervlaktedelfstoffen
 • het efficiënt en doelmatig benutten van de ontginningsgebieden
 • de financiële zekerheden met betrekking tot de eindafwerking
Algemeen oppervlaktedelfstoffenplan (2014)

Het tweede algemeen oppervlaktedelfstoffenplan actualiseert  de inhoud van het eerste plan (2008) en houdt rekening met de goedgekeurde wijzigingen van het Oppervlaktedelfstoffendecreet o.a.:

 • afstemming met het Materialendecreet: het begrip "afvalstoffen" wordt vermeden en per delfstoffensoort wordt een beschrijving gegeven van de indicatieve hoeveelheid die voor een termijn van 25 jaar moet verzekerd worden en geeft aan of hiertoe in de komende 5 jaar acties nodig zijn.
Code van goede praktijk voor heraanleg van ontginningen in functie van landbouw

Wanneer een ontginning gelegen is in een ontginningsgebied waarvan de nabestemming landbouw is, moeten de voorschriften van de code van goede praktijk voor de kwaliteitsvolle heraanleg van een ontginning in functie van landbouw stipt opgevolgd worden.

Bijzondere Opper­vlakte­delfstof­fen­plannen

Op 13 oktober 2010 besliste het Vlaams Parlement in een resolutie om de Bijzondere oppervlaktedelfstoffenplannen te schrappen als planfiguur en te vervangen door delfstoffennota's. De besluitvormingsprocedures van Bijzondere oppervlaktedelfstoffenplannen werden bijgevolg stopgezet.

Contacteer ons
Dienst Natuurlijke Rijkdommen