Opmaken van een analyseplan, uitvoeren van monsterneming en analyse van dioxines, DL-PCB en DDE in bodem- en voedingsstalen in Menen, Wevelgem en Wervik en communicatie van de resultaten

Situering

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2007‐2011 onderzocht, in opdracht van de Vlaamse overheid, inwendige blootstelling aan vervuilende stoffen en een aantal biologische en gezondheidskenmerken bij 199 jongeren (14‐15 jaar) die wonen in de nabijheid van de schrootverwerkende industrie van Menen. Deze meetcampagne maakt deel uit van het Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma. De resultaten werden vergeleken met de resultaten van leeftijdsgenoten uit de algemene Vlaamse bevolking.

Eén van de opvallendste resultaten van dit onderzoek van het minder voorkomen van persistente organische polluenten (POP’s) zoals dioxines en PCB’s. Enkele jaren geleden werden immers in de regio Menen ‐ zowel in milieustalen alsook inwendig bij de mens ‐ verhoogde concentraties aan PCB’s en dioxines aangetroffen. Deze POP’s kunnen vrijkomen bij afvalverbranding en bij sommige industriële processen en kunnen onder andere hormoonverstorend, immuunverstorend en kankerbevorderend zijn. De inwendige blootstelling aan POP’s bij de onderzochte jongeren in de regio Menen ligt in het huidig onderzoek lager dan gemiddeld in Vlaanderen. Dit kan waarschijnlijk deels verklaard worden door de specifieke milieumaatregelen en sensibilisering rond lokale voeding gedurende de voorbije jaren in deze regio.

De eerste vraag die bij de bevolking naar boven kwam was dan ook: “Kunnen wij de eieren uit onze eigen tuin terug eten?” Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven werd huidige studie opgezet.

Doelstelling

De doelstelling van deze opdracht is drieledig:

  • Opmaak van een staalname- en analyseplan
  • Uitvoeren van de analyses en rapporteren en interpreteren van de resultaten
  • Uitwerken van een communicatiestrategie en boodschap, zowel naar de deelnemers als naar de algemene bevolking

Het eindrapport van dit onderzoek wordt verwacht tegen begin 2014.

Contacteer ons
Team Omgeving en Gezondheid