Openbaar onderzoek van 8 juni 2019 t/m 17 augustus 2019 over het ontwerp-voorkeursbesluit voor het complex project “Realisatie Extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen” (“CP ECA”)

 • 5 juni 2019

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van voorkeursbesluit over het complex project "Realisatie Extra containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen" ("CP ECA") vastgesteld.
Om de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 in het havengebied Antwerpen op te kunnen vangen, wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling voorzien.

Van 8 juni 2019 tot en met 17 augustus 2019 loopt er een openbaar onderzoek rond het ontwerp van voorkeursbesluit en het ontwerp geïntegreerd onderzoek (incl. MER). Tijdens die periode kan iedereen opmerkingen of bezwaren indienen op het gekozen voorkeursalternatief. 

Tijdens het openbaar onderzoek kan je de volgende documenten inkijken:

 • het ontwerp van voorkeursbesluit;
 • de ontwerp synthesenota;
 • de ontwerp effectenonderzoeksrapporten waarop de ontwerp synthesenota gebaseerd is;
 • de beslissing van Team Mer over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen en de aanvullende richtlijnen.

U kunt bovenstaande documenten raadplegen:

 • bij de bevoegde overheid MOW/Beleid, Koning Albert II laan 20 bus 2, 1000 Brussel (Hiervoor maakt u vooraf een afspraak via eca@mow.vlaanderen.be )
 • Districtshuis van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
 • Districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
 • Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis, Stationsstraat 2, 9120 Beveren
 • Sector Grondgebiedszaken -Dienst Omgeving, Burg. Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas
 • Gemeentehuis -Dienst Urbanisatie, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek
 • Dienst Leefomgeving, Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht

De documenten kan je ook digitaal nalezen op www.extracontainercapaciteitantwerpen.be.

Opmerkingen of bezwaren kunnen tot en met 17 augustus 2019 ingediend worden op een van bovenstaande adressen of via eca@mow.vlaanderen.be of per brief aan Reginald Loyen p/a Departement MOW/Beleid, KoningAlbert II laan 20 bus 2, 1000 Brussel.

 

Contacteer ons
Team Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79