Openbaar onderzoek van 21 januari 2019 t.e.m. 22 maart 2019 over het voorkeursbesluit voor het complex project ‘verbetering nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge

 • 11 februari 2019

Op 21 december 2018 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp van voorkeursbesluit vast voor het complex project ‘Verbetering nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge’. Daarin wordt de Visartsluis met Nx in tunnel naar voor geschoven als voorkeursalternatief voor de nieuwe tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge.

Van 21 januari 2019 tot en met 22 maart 2019 loopt er een openbaar onderzoek rond het ontwerp van voorkeursbesluit en het ontwerp geïntegreerd onderzoek (incl. MER). Tijdens die periode kan iedereen opmerkingen of bezwaren indienen op het gekozen voorkeursalternatief. 

Tijdens het openbaar onderzoek kan je de volgende documenten inkijken:

 • het ontwerp van voorkeursbesluit;
 • de ontwerp synthesenota;
 • de ontwerp effectenonderzoeksrapporten waarop de ontwerp synthesenota gebaseerd is;
 • de beslissing van de dienst Mer over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen

Alle documenten liggen ter inzage in:

 • Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge;
 • Gemeenteafdeling Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge;
 • Gemeentehuis van Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist;
 • Maritieme Toegang, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende.

De documenten kan je ook digitaal nalezen op www.nieuwesluiszeebrugge.be

De raadpleging loopt van 21/01/2019  tot en met 22/03/2019.

Opmerkingen of bezwaren kunnen tot en met 22 maart 2019 ingediend worden:

 • via mail naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be;
 • brief afgeven tegen ontvangstbewijs in het Huis van de Bruggeling, Frans Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge;
 • brief afgeven op de gemeenteafdeling Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge;

 

 

 

Contacteer ons
Team Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79