Openbaar onderzoek van 18 februari tot en met 21 april 2019 over het rechtsherstel gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren

  • 18 februari 2019

De Vlaamse Regering heeft op 18 maart 2016 beslist over te gaan tot rechtsherstel van het gewestelijk RUP Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen overeenkomstig hoofdstuk 3 van het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Na het doorlopen van de procedure werd het gewijzigde plan-MER goedgekeurd door het team Mer op 17 december 2018. De Vlaamse Regering heeft vervolgens op 21 december 2018 geopteerd voor het bovengrondse scenario voor Oude Landen. Voor dit scenario kan op basis van de conclusies van het gewijzigd plan-MER worden vastgesteld dat er geen aanleiding is tot een wijziging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spoorweginfrastructuur Oude Landen’ uit 2011.

De Vlaamse Regering organiseert nu een openbaar onderzoek van 18 februari 2019 tot en met 21 april 2019. De inspraak tijdens dit openbaar onderzoek is overeenkomstig artikel 10 §3 van het decreet van 25 april 2014 beperkt tot de bovengenoemde beslissingen van het team Mer en van de Vlaamse Regering. Het openbaar onderzoek verloopt verder volgens de vereisten van art. 4.2.10 en 11, § 1 DABM.

De documenten downloaden :

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/1039a1cd-b361-497d-bfa3-4c1c124c2a80/01_OL_beslissing_nota_VR.pdf  (nota Vlaamse Regering : 160,15 kB)  

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/05e8ee2d-3b4b-4039-a55c-48da01162ed9/02_OL_bijlage01_overzicht_onderzoek.pdf  (bijlage 1 – overzicht onderzoek 681,59 kB)

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/0da680e4-d929-4813-8e95-b4ba96e77cd2/03_OL_bijlage02_planMER_DEF.pdf  (Plan-MER -tekst 11,94 MB)

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/d1c9aae3-03af-4cf4-867c-ae969ef74209/04_OL_bijlage03_planMER_kaarten_DEF.pdf  (Plan-MER – kaartenbundel 38,57 MB)

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/eb94c8c5-9f83-4b20-b29c-88eedcaa80b0/05_OL_bijlage04_goedkeuring_MER.pdf  (goedkeuringsverslag PL-MER 75,83 kB)

De documenten kunnen in de periode van het openbaar onderzoek ook ingekeken worden

  • Bij de stad Antwerpen, districtshuis Ekeren, Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren (tijdens de openingsuren)
  • Bij het departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, op afspraak: mer@vlaanderen.be of telefoon 02 553 80 79.[DBM1] [FM2] 
  • Op de volgende websites:

U kan uw opmerkingen schriftelijk bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

Er zal tevens door Infrabel een zitdag worden georganiseerd voor vragen over de procedure en dit openbaar onderzoek. Dit moment gaat door op 11 maart 2019 van 15.00-19.00 uur in het Districtshuis te Ekeren.

 

Contacteer ons
Team Milieueffectrapportagebeheer
02 553 80 79