Openbaar onderzoek geluidsactieplannen periode 2019-2023

In uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai (RL 2002/49/EG) worden geluidsactieplannen opgemaakt voor:

  • belangrijke wegen,
  • belangrijke spoorwegen,
  • de luchthaven Brussel-Nationaal,
  • de agglomeraties Antwerpen, Brugge en Gent.

De geluidsactieplannen gaan uit van een geluidsblootstelling zoals berekend in de geluidsbelastingskaarten voor referentiejaar 2016De plannen bevatten naast acties en maatregelen voor de periode 2019-2023 ook een evaluatie van de acties en maatregelen die de voorbije jaren zijn genomen.

De Vlaamse Regering neemt pas een definitieve beslissing over de actieplannen na raadpleging van het publiek. Elke burger kan advies geven, een bezwaar indienen of opmerkingen formuleren van 1 december 2018 tot en met 11 januari 2019 

Indienen van adviezen, bezwaren of opmerkingen over de ontwerpen van geluidsactieplannen kan tot uiterlijk 11 januari 2018 per e-mail of per aangetekende brief t.a.v. Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel. Gelieve daarbij steeds te vermelden op welk actieplan uw reactie betrekking heeft.  

Ontwerp geluidsactieplan belangrijke wegen

Bekijk de digitale versie van het ontwerp geluidsactieplan voor belangrijke wegen  in Vlaanderen (wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar):

pdf bestandOntwerp geluidsactieplan belangrijke wegen (6.56 MB)

Het actieplan ligt ook ter inzage bij het Departement Omgeving, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel. 

Adviezen, bezwaren of opmerkingen over dit ontwerp geluidsactieplan? Bezorg ons uw reactie

Ontwerp geluidsactieplan luchthaven Brussel-Nationaal

Bekijk de digitale versie van het ontwerp geluidsactieplan voor de luchthaven Brussel-Nationaal (luchthaven met meer dan 50 000  vliegbewegingen per jaar):

pdf bestandOntwerp geluidsactieplan Brussel-Nationaal (4.18 MB)

Het actieplan ligt ook ter inzage bij het Departement Omgeving, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel. 

Adviezen, bezwaren of opmerkingen over dit ontwerp geluidsactieplan? Bezorg ons uw reactie

Ontwerp geluidsactieplan agglomeratie Brugge

Bekijk de digitale versie van het ontwerp geluidsactieplan voor de agglomeratie Brugge:

pdf bestandOntwerp geluidsactieplan agglomeratie Brugge (1.3 MB)

Het actieplan ligt ook ter inzage bij het Departement Omgeving, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel en bij de Dienst Leefmilieu, Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge

Adviezen, bezwaren of opmerkingen over dit ontwerp geluidsactieplan? Bezorg ons uw reactie

Ontwerp geluidsactieplan belangrijke spoorwegen

Bekijk de digitale versie van het ontwerp geluidsactieplan voor belangrijke spoorwegen in Vlaanderen (spoorwegen met meer dan         30 000 treinpassages per jaar):

pdf bestandOntwerp geluidsactieplan belangrijke spoorwegen (5.5 MB)

Het actieplan ligt ook ter inzage bij het Departement Omgeving, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel. 

Adviezen, bezwaren of opmerkingen over dit ontwerp geluidsactieplan? Bezorg ons uw reactie 

Ontwerp geluidsactieplan agglomeratie Antwerpen

Bekijk de digitale versie van het ontwerp geluidsactieplan voor de agglomeratie Antwerpen:

pdf bestandOntwerp geluidsactieplan agglomeratie Antwerpen. (7.03 MB)

Het actieplan ligt ook ter inzage bij het Departement Omgeving, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel en in het Ecohuis, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout

Adviezen, bezwaren of opmerkingen over dit ontwerp geluidsactieplan? Bezorg ons uw reactie

Ontwerp geluidsactieplan agglomeratie Gent

Bekijk de digitale versie van het ontwerp geluidsactieplan voor de agglomeratie Gent:

pdf bestandOntwerp geluidsactieplan agglomeratie Gent (4.48 MB)

Het actieplan ligt ook ter inzage bij het Departement Omgeving, Koning Albert II laan 20 bus 8, 1000 Brussel en bij de Dienst Milieu en Klimaat, AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

Adviezen, bezwaren of opmerkingen over dit ontwerp geluidsactieplan? Bezorg ons uw reactie