Onze organisatie en haar afdelingen

Departement Omgeving
Departement Omgeving
Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Gelijke kansen

Lees meer over ons gelijkekansenbeleid, zowel intern als extern.

Certificaat ISO14001

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft een ISO 14001-certificaat.