Contacteer ons

Onze organisatie en haar afdelingen

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Missie en visie

De missie, visie en het eigen milieuzorgbeleid van het Departement LNE

Jaarrapport en ondernemingsplan
Gelijke kansen

Lees meer over ons gelijkekansenbeleid, zowel intern als extern.

ISO 14001

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft een ISO 14001-certificaat.