Ontwerp luchtbeleidsplan 2030

  • 24 juli 2018

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het ontwerp van Luchtbeleidsplan 2030 goed. Dat stippelt een traject uit om de luchtkwaliteit in Vlaanderen flink te verbeteren tegen 2030. Het plan is nog niet definitief: het wordt voorgelegd aan verschillende strategische adviesraden en er loopt nu ook een openbaar onderzoek waaraan iedereen kan deelnemen.

Je kan je opmerkingen op het ontwerpplan indienen tot en met 30 september 2018.