Onderzoek straling en gezondheid

Volg de resultaten van gezondheidsonderzoek

In de krant lees je soms berichten die gsm-straling koppelen aan gezondheidseffecten zoals hersentumoren. Tegelijk stellen wetenschappelijke instellingen, zoals Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat er geen bewijs is dat gsm-straling ongezond is.

De resultaten van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek kunnen op dit moment niet bewijzen dat gsm-straling ongezond is. Er zijn onderzoeken (bij gsm-gebruikers, niet bij blootstelling aan zendantennes) die gezondheidseffecten terugvinden maar die resultaten zijn niet voldoende om het bewijs te leveren dat gsm-straling schadelijk is.  De resultaten van die onderzoeken kunnen evenzeer verklaard worden door andere factoren zoals de onderzoeksmethode, onzekerheden, toeval, … .

Om zeker te weten of gsm-straling ongezond is, is meer onderzoek nodig om de onzekerheden die er nu zijn, weg te nemen. Dat kan door herhaling van bestaande onderzoeken, maar ook door andere soorten onderzoek om bijvoorbeeld het mechanisme in het lichaam te vinden waardoor elektromagnetische straling een gezondheidseffect kan veroorzaken.

Opvolgen wetenschappelijk onderzoek is nodig

Het Departement Omgeving volgt de meest recente wetenschappelijke onderzoeken op om snel te kunnen inspelen op de resultaten. Het opvolgen en evalueren van nieuw onderzoek gebeurt door experten van Sciensano, IMEC en de Universiteit Gent. Een overzicht van de resultaten van nieuw onderzoek kan je steeds terugvinden op onze website. De studies gaan onder andere over onderzoek op cellen, op proefdieren en bevolkingsonderzoek naar mogelijke effecten van de straling die gebruikt wordt voor draadloze communicatie.
We nemen in het overzicht enkel onderzoek op dat op een wetenschappelijk onderbouwde manier is uitgevoerd.

Meer informatie over criteria van onderzoek vind je op de website van de Belgian BioElectroMagnetics Group.

 

Contacteer ons
Team Omgeving en Gezondheid