NMEDO-cursus 2018 - Programma

NMEDO-cursusEen woordje uitleg bij het programma

De sessies worden gegeven door medewerkers van Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij van het Departement Omgeving, tenzij anders vermeld.
P = plenaire sessie / K = keuzesessie


Wens je meer info over deze sessies mail naar milieueducatie.omgeving@vlaanderen.be

Leo Van Broeck, Vlaams bouwmeester (P)

In de educatieve sector hebben we de mond vol van ‘systeemdenken, toekomstdenken, het geheel te benaderen in al zijn aspecten, actiegerichtheid…’ Maar soms blijft het nog te veel bij lippendienst en slagen we er als educatoren zelf niet in om onze vastgeroeste paden te verlaten. Leo Van Broeck, Vlaams bouwmeester daagt ons uit met zijn visie op wonen en leven en op onze Vlaamse omgeving nu en in de toekomst. Aansluitend gaan we in dialoog over rol van de educatieve sector.

De natuur in beeld brengen (doelgroepen en natuurbeelden) (K)

Bruno Remaut en Krist Tack
Over wat natuur is, bestaan verschillende opvattingen. In deze sessie willen we verschillende natuurbeelden herkennen en erkennen. Deze vorming zal je helpen om je activiteiten beter af te stemmen op je doelgroep om zo de betrokkenheid te maximaliseren.

Door het bos de bomen zien (geschiedenis van NMEDO) (K)

Patrick Vleeschouwer
Ben je vrij nieuw in de sector of je wil je kennis over de historiek en tendensen van NMEDO nog eens afstoffen? Dan is deze sessie geknipt voor jou. Je komt te weten hoe NMEDO is ontstaan, welke maatschappelijke tendensen dit begrip/deze praktijk hebben beïnvloed en waarnaar het evolueert. Deze sessie zet ook aan tot reflectie over het eigen werk.

Filosofisch doorbomen (K)

Eef Cornelissen, docente en onderzoekster bij Erasmus Hogeschool en Odisee Brussel​
Een socratisch gesprek maakt moeilijke thema's bespreekbaar. In NMEDO-settings lopen de discussies vaak hoog op: moeten we terug meer kennis en inhoud aanreiken of meer laten beleven? Moeten educatieve pakketten 100% voldoen aan de vraag van het onderwijs (eindtermen, leerplannen) of kunnen we ook eigenzinnig ‘systeemveranderende’ activiteiten aanbieden? Enz… Doel van zo’n socratisch gesprek is om in de discussie los te komen van emoties, informatie te onderzoeken en communicatieve vaardigheden te versterken. Al doende krijg je als deelnemer inzicht in deze methodiek.

De natuur op zijn kop zetten (over natuurbeleving/spelen) (K)

Educatoren van De Vroente
Tijdens deze sessie maak je kennis met verschillende methodieken om een NME-activiteit boeiend te maken. Volgende vragen komen aan bod: Hoe kunnen belevingsspelen en verhalen worden gebruikt in een NME-activiteit? Welke spelen kan je gebruiken? Welke soorten verhalen zijn er? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? Hoe kan je een  traditioneel verhaal analyseren, samenvatten en toepassen?

Samen doorgronden (leessessie) (K)

Maarten Deleye, onderzoeksmedewerker Centrum voor Duurzame Ontwikkeling – Ugent​
Doe je graag nieuwe of andere inzichten op? Hou je ook van discussiëren en meningen uitwisselen? In deze leessessie doorgronden we samen de klassieker ‘De crisis in de opvoeding’ van politiek denker Hannah Arendt. In dit toonaangevend en toegankelijk essay uit 1958 gaat Arendt dieper in op hoe opvoeding en onderwijs altijd zowel de bescherming van het kind tegen de wereld als de bescherming van de wereld tegen het kind in zich houdt. Deze visie heeft veel potentieel voor NME en EDO. We gaan samen op zoek naar wat dit kan betekenen voor onze sector en de concrete praktijk.

Beleef De Helix (doorschuifsysteem 3 groepen) (P)

Educatoren van De Helix
In een doorschuifsysteem maak je zelf pizza’s in de  houtgestookte buitenoven, je maakt kennis met de educatieve pakketten van De Helix, je wordt rondgeleid in de tuin met zijn educatieve mogelijkheden en je bezoekt met gids de expo’s van De Helix.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet (onderzoekswandeling in de ochtend) (P)

Educatoren van De Helix
Onderzoekend leren kent steeds meer ingang in het onderwijs als belangrijk, innovatief didactisch principe. Ook onze NMEDO sector experimenteert met het onderzoekend leren. Maar wat is dat nu precies? En hoe ga je er in de praktijk mee aan de slag? Al wandelend trekken we op onderzoek en ontdekken hoe onderzoekend leren ingevuld kan worden. Ook op andere tijdstippen in de cursus kan je proeven van onderzoekend leren.

Open kaart spelen (kaartensessie) (P)

Jürgen Loones
Kaarten geven een dieper inzicht en laten toe om verbanden te ontdekken of controverses  bloot te leggen. Kaarten worden dikwijls als objectief gepresenteerd, maar geven ‘slechts’ een representatie van de werkelijkheid. De kaartmaker neemt heel wat beslissingen. Wat vertellen kaarten ons en wat niet? Welke keuzes en perspectieven liggen aan de basis? En hoe speelt dat mee wanneer we zelf kaarten (laten) ontwerpen? In deze sessie ontdekken we de mogelijkheden en de aandachtspunten van het gebruiken van kaarten.

Dromen met het hoofd in de wolken (P)

Fo.am vzw
In deze sessie gaan we concreet aan de slag met het scenario-denken. Dit houdt in dat we toekomstscenario’s ontwikkelen, vergelijken en ook anticiperen op mogelijke ideeën voor de toekomst. Onder professionele begeleiding denk je na over welk alomvattend toekomstbeeld we als educator voor ogen kunnen hebben om de relatie tussen mens en omgeving te versterken.
In de laatste fase van deze workshop wordt gezocht naar mogelijke concrete acties en samenwerkingen om het uitgediepte scenario ook echt te realiseren.

Een zee van ideeën (P)

Brainstormsessie ter voorbereiding van dag 3

Van zaadje tot boom (dag 3) (P)

We gaan nu volop aan de slag met alle verworven vaardigheden,  kennis, inzichten, ideeën, inspiraties, goesting  en positieve vibes van de voorbije dagen. In kleine groepjes krijgen nieuwe ideeën vorm en leg je samen de basis voor nieuwe educatieve activiteiten. Zo ga je naar huis met een valies vol interessante contacten, nieuwe ideeën en concrete werkvormen waarvan zeker ook jouw eigen organisatie de vruchten plukt.