Nieuwsbrief De Helix

De Helix Nieuwsbrief houdt je op de hoogte van alle nieuwe activiteiten, evenementen, vormingen en tentoonstellingen in ons natuureducatief centrum. Schrijf je in voor deze nieuwsbrief via het formulier.

De Helix, een vormingscentrum voor natuur- en milieueducatie van de Vlaamse overheid, wil een stimulans zijn voor al wie begaan is met natuur en milieu. Het centrum wil je dichter bij de natuur brengen en je op een boeiende en creatieve manier aanzetten tot milieuvriendelijk en duurzaam gedrag.

Het centrum organiseert, stimuleert en ondersteunt educatie en vorming m.b.t. milieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Het ontwikkelt innoverende educatieve producten en methodieken voor diverse doelgroepen.

De Helix is een uitnodigende ankerplaats voor al wie ijvert voor een duurzame samenleving. 

Recente nieuwsbrieven
Contacteer ons
De Helix
Hoogvorst 2
9506 Grimminge
België
Schrijf je in

Nieuwsbrief De Helix