Natuurbeleid

Doelstellingen en indicatoren rond natuurbeleid

Doelstellingen
 • de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 gebieden zijn vastgesteld en het grootste deel van de maatregelen zijn in uitvoering
 • voor soorten van internationaal belang worden soortenbeschermingsplannen opgemaakt
 • het aandeel gesaneerde prioritaire vismigratieknelpunten neemt toe

(Bron: Benelux-beschikking - m.b.t. vismigratieknelpunten)

Hieronder vind je de 6 indicatoren
Soorten

Aandeel maatregelen ter bescherming van de soorten van Europees belang uitgevoerd

 • doel: 25% in 2015
 • trend: /
 • doelbereik: /
S-IHD-rapporten

Aantal aanwijzingsbesluiten + S-IHD-rapporten definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

 • doel: 100% in 2015
 • trend: /
 • doelbereik: 88% in 2015
 • status: 36 van de 41 eind 2015
  • Bron: ANB
Vismigratieknelpunten 1

Aantal gesaneerde vismigratieknelpunten van de 1ste prioriteitsklasse van de strategische prioriteitenkaart

 • doel: 90% in 2015
 • trend: /
 • doelbereik: 58% midden 2016
 • status: 52% midden 2016
  • Laatste aanpassing: oktober 2016
  • Bron: VMM
Habitats

Aandeel maatregelen ter bescherming van de habitats van Europees belang uitgevoerd

 • doel:25% in 2015
 • trend: /
 • doelbereik: /
Soortenbeschermingsplannen

Aantal nieuwe soortenbeschermingsplannen

 • doel: +10 in 2015
 • trend: /
 • doelbereik: 50% in 2016
 • status: tot heden werden 5 nieuwe soortenbeschermingsprogramma's toegevoegd aan de 18 bestaande plannen
  • Bron: ANB
Vismigratieknelpunten 2

Aantal gesaneerde vismigratieknelpunten van de 2de prioriteitsklasse van de strategische prioriteitenkaart

 • doel: 50% in 2015
 • trend: /
 • doelbereik: 62% midden 2016
 • status: 31% midden 2016
 • Laatste aanpassing: oktober 2016
 • Bron: VMM
Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)