MOS-klimaattrajecten

 

Waarom deze MOS-klimaattrajecten?

Op 4 november 2016 trad het klimaatakkoord van Parijs in werking. Landen uit de hele wereld zijn bereid zich in te spannen om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) onderstreept de hoogdringendheid om tot actie over te gaan.

 

MOS-klimaattraject basisonderwijs: Klimaatbendes

Doelstelling MOS-klimaattraject Basisonderwijs

MOS wil scholen helpen om samen op een positieve, bevattelijke en onderzoekende manier de leerlingen  bewust te maken dat klimaatopwarming een feit is en dat zij kunnen helpen om de opwarming zo minimaal mogelijk te houden.

Tijdpad

Jaar 1: professionalisering van leerkrachten ahv lezingen/event/workshops/studiedagen

Jaar 2: aan de slag met de leerlingen via verhalend ontwerp: de klimaatbende

Interesse?

Overtuig je collega's en directie om in het MOS-klimaattraject te stappen. 

Contacteer je provinciale MOS-begeleider.

Bekijk het educatief materiaal rond klimaat.

 

De MOS-klimaattrajecten basis- en secundair onderwijs in beeld

 

MOS-Klimaattraject secundair onderwijs

Doelstellingen van het MOS-klimaattraject secundair onderwijs

1.Samen met de leerlingen, het schoolteam en de schoolomgeving leren duurzame keuzes te maken voor de planeet.
2.Scholen samenbrengen tijdens netwerkmomenten om van elkaar te leren, elkaar aan te moedigen en te inspireren.
3.De CO2-uitstoot reduceren om klimaatopwarming onder de 1,5°C te houden.

Waarom zou je meedoen?

Onderwijs heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om jongeren bewust te maken van de grenzen van onze planeet. Samen duurzame keuzes leren maken voor de planeet, dat is waar we onze schouders onder willen zetten. Schuilen er op jouw school jonge reporters die het via woord en beeld willen opnemen voor het klimaat? Ben jij die leerkracht die op zoek is naar boeiende onderzoeksvragen om leerlingen te prikkelen? Wil jij het jonge kappersvolkje alle kansen geven om echt voor duurzaamheid te gaan? Wil jij de vakmensen van morgen opleiden in duurzaam bouwen of wist jij dat voeding een belangrijke bijdrage kan leveren om klimaatneutraal te worden?

Met het MOS-klimaattraject zet je jouw leerlingen aan tot actie om zo de CO2-uitstoot, verantwoordelijk voor de klimaatopwarming, te reduceren. Zoals hierboven geschetst, kan die gezamenlijke actie tegen klimaatopwarming vanuit verrassend veel invalshoeken en vakgebieden vorm krijgen.  Met dit traject speel je in op vernieuwing binnen onderwijs en werk je ondertussen aan heel wat eindtermen en VOETen. Zo bereiken we educatieve, financiële en milieuwinst.


Tijdpad

      Jaar 1:

 • De MOS-begeleider maakt kennis met de school en stelt het klimaattraject voor tijdens een schoolbezoek. (60’)
 • De school start een klimaatgroep op waarin de trekkers zitten van het klimaattraject. Een ideale klimaatgroep bestaat uit ongeveer 6 à 10 personen die de school vertegenwoordigen (leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel).
 • Sessie 1: de MOS-begeleider verdiept zich samen met de klimaatgroep in het thema. (60’-90’)
  Doelstellingen:Thema kennen
  Enthousiasmeren van de klimaatgroep
  Ideeën om draagvlak en deelname te creëren in de hele school
 • De klimaatgroep informeert over het klimaattraject op een originele, attractieve manier. De klimaatgroep betrekt de hele school actief.
 • Sessie 2: planning opstellen (visie en doelstellingen bepalen) op basis van input van de bredere schoolgemeenschap
 • 1ste netwerkmoment op provinciaal niveau: (scholen laten uitwisselen via methodieken)
 • Planning uitvoeren
 • Klimaatevent op Vlaams niveau (2de netwerkmoment)
 • Planning uitvoeren

  Jaar 2:
 • 3de netwerkmoment op provinciaal niveau: oktober 2018
 • Planning uitvoeren
 • Slotevent: Dikketruiendag 2019

Interesse of bijkomende vragen?

Overtuig je collega's en directie om in een klimaattraject te stappen. 

Contacteer je provinciale MOS-begeleider

of meld je direct aan voor het MOS-klimaattraject.

 

Ondersteunend materiaal
Contacteer ons