MOS-klimaattraject basisonderwijs: Klimaatbendes

De gevolgen van de klimaatopwarming worden met de dag duidelijker. Wereldwijd spannen landen zich in om de klimaatopwarming te beperken. Ook MOS doet inspanningen!

MOS gaat voor een koolstofarme maatschappij tegen 2050 en stimuleert scholen om hun CO2 met de ganse schoolgemeenschap te reduceren. MOS biedt via de klimaattrajecten ondersteuning op maat van de school. Doorheen deze tweejarige trajecten zetten we leerlingen en leerkrachten aan tot duurzaam denken en handelen. MOS geeft een educatief antwoord om via de leerkrachten, de leerlingen te vormen tot bewuste burgers, met een hart voor onze planeet. 

Heeft je gemeente het burgemeesterconvenant ondertekend?

Dan kan MOS jullie helpen de CO2 - uitstoot in jullie school te reduceren! MOS biedt jouw school de klimaatbende aan!

De klimaatbende is een bonte bende van directies, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en natuurlijk ook de leerlingen zelf! Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit, en leren met de nodige ondersteuning en informatie van MOS hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.

Een klimaattraject van een bende loopt over 2 jaar:

  • Eerste jaar: focus op de professionalisering van leerkrachten via lezingen, workshops en studiedagen.
  • Tweede jaar: aan de slag met de leerlingen via het verhalend ontwerp ‘De klimaatbende’.

Doelstellingen van het klimaattraject:

  • Duurzame keuzes leren maken voor de planeet, samen met de leerlingen, het schoolteam en de schoolomgeving.
  • Scholen samenbrengen tijdens netwerkmomenten om van elkaar te leren, elkaar aan te  moedigen en te inspireren.
  • De CO2-uitstoot verminderen om de klimaatopwarming onder 1,5°C te houden.
  • Het traject levert educatieve-, milieu- en financiële winst op.

Eindtermen

  • Het traject speelt in op de vernieuwing binnen het onderwijs en je werkt aan heel wat eindtermen en VOETen.

Ben je geïnteresseerd? Contacteer je provinciale MOS-begeleider.

De MOS-klimaattrajecten basis- en secundair onderwijs in beeld

Contacteer ons