MOS-klimaattraject basisonderwijs: Klimaatbendes

Heeft je gemeente het burgemeesterconvenant ondertekend?

Dan kan MOS je helpen de CO2 - uitstoot in je school te reduceren! MOS biedt jouw school de klimaatbende aan!

De klimaatbende is een bonte bende van directies, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en natuurlijk ook de leerlingen zelf, Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren met de nodige ondersteuning en informatie van MOS hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.

Een klimaattraject van een bende loopt over 2 jaar:

  • Eerste jaar: focus op de professionalisering van leerkrachten via lezingen, workshops en studiedagen.
  • Tweede jaar: aan de slag met de leerlingen via het verhalend ontwerp ‘De klimaatbende’

Doelstellingen van het klimaattraject:

  • Duurzame keuzes leren maken voor de planeet, samen met de leerlingen, het schoolteam en de schoolomgeving.
  • Scholen samenbrengen tijdens netwerkmomenten om van elkaar te leren, elkaar aan te  moedigen en te inspireren.
  • De CO2-uitstoot verminderen om de klimaatopwarming onder 1,5°C te houden.
  • Educatieve, milieu- en financiële winst.

Eindtermen

  • Het traject speelt in op de vernieuwing in het onderwijs en werkt aan heel wat eindtermen en VOETen.

Klimaatlezing

Nodig in het kader van een klimaattraject iemand uit die een klimaatlezing komt geven. Informeer bij MOS of de lezing in aanmerking komt voor een subsidie (vooraf aan te vragen).

Interesse? Contacteer je provinciale MOS-begeleider.

Ondersteunend materiaal
De klimaatbende van Beersel in beeld

 

Contacteer ons