Monsternemingen en analyses in het kader van de milieuvergunning of de milieuwetgeving

Erkenningsplichtige activiteiten

Voor monsternemingen en het uitvoeren van analyses op water, lucht, bodem, afval, veevoeder en mest kan in het kader van milieuwetgeving of een milieuvergunning een erkenning vereist zijn voor het laboratorium die de handelingen uitvoert:

Naar boven

Drinkwateranalyse

Analyse leidingwater

De samenstelling van leidingwater is onderhevig aan Vlaamse en Europese wetgeving. In het drinkwaterbesluit worden voor bepaalde parameters normen vastgelegd waaraan het leidingwater moet voldoen. Indien u klachten heeft over de kwaliteit van leidingwater, kan u terecht bij de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze afdeling is bevoegd voor het toezicht op de kwaliteit van het leidingwater en grijpt in indien er zich problemen voordoen. Voor meer informatie over de kwaliteit en regelgeving van leidingwater kan u terecht op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Indien u van plan bent om het leidingwater zelf te laten analyseren, kan u hiervoor beroep doen op een erkend laboratorium water. U kan de gegevens van deze laboratoria met de pakketten waarvoor ze erkend zijn terugvinden in deze lijsten.

Analyse putwater

Wie geen toegang heeft tot het Vlaamse leidingwaternetwerk, is aangewezen op een eigen watervoorziening. Wie in deze situatie verkeert en putwater als drinkwater wil gebruiken, kan bij de Vlaamse Milieumaatschappij jaarlijks gratis een putwateranalyse aanvragen (onderzoek drinkbaarheid en geschiktheid van dat water).

Indien u van plan bent om het putwater zelf te laten analyseren, kan u hiervoor beroep doen op een erkend laboratorium water. U kan de gegevens van deze laboratoria met de pakketten waarvoor ze erkend zijn terugvinden in deze lijsten. De meeste drinkwatermaatschappijen bieden ook gratis analyses aan.

Voor meer informatie over het gebruik en de controle van putwater als drinkwater wordt verwezen naar de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Naar boven

Nuttige links

Milieuwetgeving

Naar boven