Monitoring duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid (MDO)

Het Vlaamse beleid streeft ernaar om de beschikbare voorraden oppervlaktedelfstoffen op een duurzame manier te beheren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat oppervlakte­delfstoffen zuinig, doelmatig en optimaal moeten worden aangewend en dat het gebruik van volwaardige alter­natieven wordt aangemoedigd.

Op lange termijn voldoende voorraad oppervlaktedelfstoffen verzekeren vraagt inzicht in een reeks basis­gegevens zoals de totale behoefte aan delf­stoffen, de import- en export­stromen en de hoeveel­heden alternatieve materialen die worden ingezet en beschikbaar zijn ter vervanging van primaire delfstoffen.

Wat is MDO

Het MDO kwantificeert:

 • de inzet van minerale grondstoffen in Vlaanderen, inclusief:
  • het aandeel Vlaamse primaire oppervlaktedelfstoffen;
  • het aandeel geïmporteerde primaire oppervlaktedelfstoffen;
  • het aandeel alternatieve grondstoffen;
 • de import- en exportstromen van deze minerale grondstoffen;
 • de toepassingen waarin de grondstoffen worden ingezet.

De gegevens worden verzameld aan de hand van een bevraging van producenten, handelaars en verbruikers van minerale grondstoffen. Op dit moment is data beschikbaar voor 2010, 2011, 2013 en 2015.

Categorieën minerale grondstoffen

Primaire delfstoffen:

 • Fijn zand;
 • Bouwzand (drainage-, stabilisatie-, metsel-, betonzand,...);
 • Kwartszand;
 • Leem;
 • Klei,
 • (Gebroken) grind;
 • Steenslag (porfier, kalk­steen, dolomiet, zand­steen, graniet, basalt,...)
 • ....

Alternatieve grondstoffen:

Gerecycleerde granulaten:

 • Asfaltgranulaat (inclusief brekerzand);
 • Betongranulaat (inclusief brekerzand);
 • Menggranulaat;
 • Metselwerkgranulaat;
 • Brekerzeefzand en sorteerzeefzand.

Uitgegraven bodem en bagger- en ruimingspecie:

 • Uitgegraven bodem;
 • Bagger- en ruimingspecie.

Overige alternatieve grondstoffen:

 • Bodemassen;
 • Vliegassen;
 • Slakken van de ferro-industrie;
 • Slakken van de non-ferro-industrie;
 • Vlakglasscherven en hol glasscherven;
 • Gieterijzand;
 • Zinkassen;
 • Gemalen baksteen;
 • Mijnsteen;
 • Papiervezel;
 • Slib van natuursteenbewerking;
 • Gips van e-centrale;
 • Andere.
Samenwerking

Het MDO is een samen­werkings­verband tussen het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) van het departement Omgeving, de Openbare Vlaamse Afval­stoffen­maatschappij (OVAM) en de Vlaamse Instelling voor Techno­logisch Onderzoek (VITO).

Resultaten van het MDO

De resultaten van de verschillende bevragingen worden beschreven in de MDO-jaarverslagen. De onderstaande  figuur en fiches vatten de data voor elke Vlaamse primaire oppervlaktedelfstof samen:

 

Totale inzet minerale grondstoffen per delfstof in Vlaanderen in 2015

 

fijn zand informatiefiche 2015

 

bouwzand informatiefiche 2015

 

klei informatiefiche 2015

 

leem informatiefiche 2015

 

grind informatiefiche 2015