Contacteer ons

Milieuvergunningen

Milieuvergunningenwegwijzer

De milieuvergunningenwegwijzer kan gebruikt worden om na te gaan of een geplande activiteit meldings- of milieuvergunningplichtig is.

Milieuvergunningenloket (eMIL)

Het eMIL-loket kan gebruikt worden voor het voorbereiden van een milieuvergunningsaanvraag, mededeling of melding. Na het invullen van het digitale formulier kan u de PDF-versie hiervan afdrukken en indienen bij de betrokken vergunningverlenende overheid.