Contacteer ons

Milieuvergunningen

Het eMIL-loket kan gebruikt worden voor het voorbereiden van een milieuvergunningsaanvraag, mededeling of melding. Na het invullen van het digitale formulier kan u de PDF-versie hiervan afdrukken en indienen bij de betrokken vergunningverlenende overheid.