Milieuverantwoorde consumptie: studies in Vlaanderen

Een duwtje in de groene richting: onderzoek en praktijktesten naar gedragsinterventies voor voeding

De klant in een supermarkt of de bezoeker van een bedrijfsrestaurant sturen richting milieuverantwoorde voeding, is mogelijk zonder expliciet te communiceren over duurzaamheid. Op basis van inzichten uit de gedragswetenschappen (behavioural economics, nudging) werden in supermarkten en bedrijfsrestaurants gedragsinterventies uitgevoerd. Het verhogen van de visuele aantrekkelijkheid, het plaatsen van het vegetarisch alternatief naast het niet-vegetarisch product, kleinere porties, het aanduiden met ‘traditioneel’ of ‘van het seizoen’ e.a. geven een duwtje in de groene richting. De ‘nudges’ (duwtjes) zijn niet-dwingend en beperken de keuzevrijheid niet.

pdf bestandRapport case retail.pdf (6.69 MB)

pdf bestandHet duwtje in de juiste richting: case bedrijfsrestaurant (1.82 MB)

Goed informeren van Vlaamse consumenten over de milieu-impact van voeding (2014)

Hoe kan de Vlaamse consument het best geïnformeerd worden over de milieu-impact van voeding? Aan de hand van praktische handelingsperspectieven (aanbevelingen) wordt een communicatiestrategie uitgewerkt die rond drie thema’s werkt: voedselverspilling terugdringen, de juiste keuze van groenten en fruit, en de meest milieuvriendelijke eiwitten (plantaardig en dierlijke).    De complexiteit van de milieu-impact van voeding wordt op deze manier herleid tot een praktisch advies. Om goede aanbevelingen te maken aan de consument is het echter niet voldoende om enkel te kijken naar het milieu. Gezondheid en de sociale dimensie zijn minstens even belangrijk. De handelingsperspectieven moeten dan ook in dit opzicht bekeken worden.

pdf bestandInformeren_consumenten_over_milieu-impact voedingpdf (1.17 MB)

Analyse van het concept ecologische voetafdruk in een Vlaamse beleidscontext (2011)

De ecologische voetafdruk beschrijft hoeveel land en water een bepaalde bevolking nodig heeft om de noodzakelijke grondstoffen te leveren en het afval dat ze produceren op te nemen. Hij geeft dus een beeld van het vermogen van de aarde dat nodig is om het gebruik van grondstoffen door een bepaalde bevolking te compenseren. Het  maakt een “Analyse van het concept ecologische voetafdruk in een beleidscontext”.

pdf bestandAnalyse van het concept voetafdruk in een Vlaamse beleidscontext.pdf (2.28 MB)

Rebound effect met impact op het milieu (2013)

Wat we bedoelen met een rebound effect, kunnen we best aantonen met een voorbeeld. Als we ervan uitgaan dat het gebruik van bijkomende isolatie normaal gezien leidt tot een energiebesparing van 20%, dan spreken we over een rebound effect als de werkelijke besparing kleiner of groter is dan deze 20%.

Rebound effecten spelen zowel direct, via extra consumptie van energie- of milieugoederen,- als indirect via extra consumptie van andere goederen. Het project “Rebound effect met impact op het milieu” (2013) werpt een blik op hoe het 'rebound effect' speelt op Vlaams niveau. Het concept 'rebound effect' wordt   uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van twee cases (transport en energie).

pdf bestand2013 09 15 Rebound Effects Eindrapport.pdf (3.48 MB)

Milieuverantwoorde consumptie – monitoring perceptie en maatschappelijk gedrag (2012)

Om het milieubeleid goed af te stemmen op wat er leeft in de maatschappij, is er inzicht nodig over kennis en perceptie van burgers over het milieu. Als specifieke case werd milieuverantwoord consumeren gekozen. De studie bestond uit een kwalitatief luik en een bevraging van ruim 1.000 Vlamingen over hun gedrag en mening over milieubewust handelen. Naast algemene vragen over milieu waren er ook concrete vragen over afval en materialen, voeding, water, energie en transport. Dit heeft geleid tot een goed inzicht over welke typen van consumenten er in Vlaanderen zijn en hun motivaties en drempels om (al dan niet) milieuverantwoord gedrag te stellen.

 

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)
30 dagen voedselwinst

Daag jezelf uit door eens 30 dagen zo weinig mogelijk voedsel weg te gooien op

http://30dagen.be/voedselwinst

Voedselverlies.be

Op voedselverlies.be ontdek je wat er allemaal leeft rond voedselverlies in Vlaanderen: