Milieuverantwoorde consumptie

Toenemende consumptie en milieudruk

Ons huidig consumptiepatroon legt een zware druk op het leefmilieu en de natuur, zowel hier als elders. Wereldwijd willen immers steeds meer mensen graag in alle comfort wonen, goed eten, zich vlot verplaatsen, recreëren, enz.

De toenemende consumptie van producten en diensten heeft echter een keerzijde. Het gebruik en de verwerking van grondstoffen, materialen en natuurlijke hulpbronnen die hiermee gepaard gaan, leiden tot uitputting van grondstofvoorraden, schade aan de natuur, vervuiling en afvalproductie. Bovendien legt het transport van die grondstoffen en producten een bijkomende druk op het milieu.

Ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Vlaamse consument behoort tot de hoogste in de wereld. Hij overschrijdt ruimschoots het eerlijke aardeaandeel. De consumptiecategorieën die de meeste impact hebben op het milieu zijn mobiliteit, wonen en voeding. Kledij en elektrische en elektronische apparaten volgen in de lijst.

Met een aanzienlijk groot aandeel in het BBP, wordt de vraag mee bepaald door het aankoopgedrag van de overheid. Ook de voorbeeldrol van de overheid en een milieuverantwoord subsidiebeleid is dus belangrijk.

Wat is milieuverantwoorde consumptie?

Milieuverantwoorde consumptie gaat over de aankoop, het gebruik en de afdanking van producten en diensten. Een milieuverantwoord consumptiepatroon blijft binnen de ecologische draagkracht van de aarde, rekening houdend met de sociale en economische impact.

Milieuverantwoorde consumptie houdt zowel de aankoop van milieuvriendelijke (groene) producten/diensten in als een gewijzigd (milieuverantwoord) consumptiepatroon (gedrag). Milieuverantwoorde consumptie houdt ook in dat bepaalde producten/diensten niet meer geconsumeerd worden of (tijdig) vervangen worden door een (meer) milieuverantwoord alternatief.

Daarnaast kunnen nieuwe vormen zoals het delen en het vervangen van producten door diensten onderdeel uitmaken van een milieuverantwoord consumptiepatroon. Het vormt een onderdeel van de ruimere productcyclus met een wederzijdse beïnvloeding van productie- en consumptiepatronen.

Studies

In Vlaanderen werden al een aantal relevante studies uitgevoerd.

 

Milieuverantwoorde consumptie: studies in Vlaanderen

Een overzicht van een aantal interessante studies over milieuverantwoorde consumptie: in Vlaanderen

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)