Milieuklachten registratie- en opvolgingsysteem MKROS

In Vlaanderen worden jaarlijks ongeveer 30.000 milieuklachten geregistreerd bij gemeentelijke milieudiensten, en ca. 100.000 bij lokale politiediensten. Het milieuklachten registratie- en opvolgingsysteem MKROS is een tool voor  gemeentelijke, provinciale en gewestelijke instanties die milieuklachten behandelen om de gegevens van een milieuklacht op een gestructureerde wijze te registreren en op te volgen.  Burgers hebben geen toegang tot MKROS.

MKROS: praktisch

Hoe krijg je toegang tot MKROS, handleidingen, ...