Milieuhinder

Doelstellingen en indicatoren rond milieuhinder

Doelstellingen
 • het aantal ernstig gehinderden door verkeerslawaai vermindert

 • de akoestische kwaliteit in stedelijk gebied verbetert

(Bron: EU-richtlijn Omgevingslawaai, Pact 2020)

Hieronder vind je de 3 indicatoren
Verkeerslawaai

Aantal Vlamingen ernstig gehinderd door verkeerslawaai

Aandeel ernstige hinder verkeerslawaai

 • doel: -15% in 2020 t.o.v. 2010
 • trend: voorzichtig positieve trend
 • doelbereik: te evalueren o.b.v. opvolgmeting SLO
 • status: 10% ernstig gehinderden in 2012
 • xlsx bestandcijfers hinder verkeerslawaai (12 kB)
  • Laatste aanpassing:  december 2015
  • Bron : Dep. LNE (SLO)
Geur

Aantal Vlamingen (ernstig) gehinderd door geur

grafiek leefkwaliteit milieuhinder aandeel geur

 • doel: max. 12% gehinderden, waarvan max. 4,5% ernstig gehinderden in 2015
 • trend: voorzichtig positieve trend
 • doelbereik: ja voor het aantal ernstig gehinderden
 • status: 13% (waarvan 4% ernstig) in 2012
 • xlsx bestandcijfers geurhinder (12 kB)
  • Laatste aanpassing: december 2015
  • Bron : Dep. LNE (SLO)
Geluidshinder agglomeraties

Aantal personen ernstig gehinderd door lawaai van weg- en spoorverkeer, luchtvaart en industrie in de agglomeraties van Antwerpen en  Gent. Vanaf 2012 wordt ook Brugge opgenomen.grafiek leefkwaliteit mobiliteit aandeel hinder wegverkeer spoorverkeer e.a.

 • doel: dalen t.o.v. nulmeting
 • trend: /
 • doelbereik: te evalueren na opvolgmeting
 • status: 269.900 in Antwerpen, 136.400 in Gent en 22.200 in Brugge in 2011
 • xlsx bestandcijfers hinder omgevingslawaai (12 kB)
  • Laatste aanpassing: december 2015
  • Bron: Dep. LNE
Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)