Milieueffectrapportage

Op zoek naar een specifiek dossier?
Complexe projecten

Om complexe projecten te realiseren binnen een aanvaardbare termijn met een maximaal draagvlak is er een specifieke procesaanpak uitgetekend. Alle info over  de lopende projecten en de bekendmaking van beslisdocumenten vind je op www.complexeprojecten.be.

Handleiding integratie van de milieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP

Op 1 mei 2017 treedt het decreet dat de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan integreert, in werking. Het Departement Omgeving maakte een handleiding die houvast moet bieden aan lokale overheden en tegelijk dient als inspiratiebron met goede voorbeelden.

MER-nieuwsbrief