Contacteer ons

Milieueffectrapportage

Complexe projecten

Om complexe projecten te realiseren binnen een aanvaardbare termijn met een maximaal draagvlak is er een specifieke procesaanpak uitgetekend. Alle info over  de lopende projecten en de bekendmaking van beslisdocumenten vind je op www.complexeprojecten.be.

MER-nieuwsbrief