Milieueffectrapportage

Op zoek naar een specifiek dossier?
Complexe projecten

Om complexe projecten te realiseren binnen een aanvaardbare termijn met een maximaal draagvlak is er een specifieke procesaanpak uitgetekend. Alle info over  de lopende projecten en de bekendmaking van beslisdocumenten vind je op www.complexeprojecten.be.

In de kijker: handleiding MER in de omgevingsvergunning

De project-MER procedure zit vanaf 23 februari 2017 geïntegreerd in de omgevingsvergunningsprocedure. Als je nieuwe MER’s opstart, houd je best al rekening met de nieuwe procedure en werkwijze. Om initiatiefnemers en MER-deskundigen te ondersteunen, heeft de dienst Mer een handleiding gemaakt over de integratie van MER in de omgevingsvergunning. Hiermee kan je nagaan welk traject het best geschikt is voor jouw project of het best aan jouw behoefte beantwoordt.

De handleiding downloaden of inkijken

Handleiding MER in omgevingsvergunning (349 kB)

MER-nieuwsbrief