Milieucoördinator in het bedrijfWanneer een beroep doen op een milieucoördinator?

Elk bedrijf dat volgens de indelingslijst van bijlage I van titel I van het VLAREM is ingedeeld in de eerste klasse, is verplicht een milieucoördinator aan te stellen. In de vijfde kolom wordt aangegeven of  een milieucoördinator van niveau A of niveau B moet aangesteld worden. Waar de letter 'N' vermeld staat, moet geen milieucoördinator worden aangesteld.

Het is  mogelijk dat de overheid een klasse 2-bedrijf verplicht om een milieucoördinator aan te stellen omwille van de activiteiten die het bedrijf uitvoert, de ligging of de mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu.

Naar bovenAanstelling, instemming, erkenning milieucoördinator

De milieucoördinator kan een werknemer van het bedrijf zijn of een externe persoon.

Aanstelling

Er moet voldaan worden aan de voorwaarden van artikel 4.1.9.1.2 van titel II van het VLAREM om als milieucoördinator te kunnen worden aangesteld.

Als de milieucoördinator extern is, moet de aanstelling aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten gemeld worden door de exploitant. Indien de milieucoördinator werknemer is van het bedrijf, kan in plaats van een melding een aanstellingsdossier op de exploitatiezetel ter beschikking gehouden worden van de overheid. 

Opgelet, binnenkort wordt de verplichting om de aanstelling van een milieucoördinator te melden geschrapt.

Instemming

Een milieucoördinator kan voor meerdere vestigingen van eenzelfde bedrijf of voor meerdere bedrijven aangesteld worden. Voor deze gezamenlijke aanstelling moet de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten haar instemming verlenen. Deze instemming is niet nodig indien de verschillende bedrijven op dezelfde locatie gelegen zijn en onder controle staan van eenzelfde persoon of rechtspersoon of indien het om een gezamenlijke aanstelling van een erkende milieucoördinator gaat. 

Zowel de melding van de aanstelling van de erkende milieucoördinator bij verschillende inrichtingen als de aanvraag tot instemming met de gezamenlijke aanstelling van een niet-erkende milieucoördinator gebeurt via het formulier:

Erkenning

Personen die voor twee of meer verschillende bedrijven als milieucoördinator worden aangesteld en die geen werknemer zijn van de exploitant, moeten als milieucoördinator erkend zijn.

Naar boven