Milieu en infrastructuur

Beleid over ontsnippering

Om het versnipperende effect van Vlaamse wegen en waterwegen te verminderen en meer kansen te geven aan de natuur, neemt de Vlaamse overheid maatregelen: we bouwen ecoducten, ecotunnels, fauna-uitstapplaatsen... en we beheren de (water)wegbermen ecologisch.

Kenniscentrum Groen in de bouw

Het project 'Groen in de bouw' is een samenwerking tussen de Vlaamse Confederatie Bouw, de Bouwunie en ORI (brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België). Dit project zal een kenniscentrum Groen in de bouw opstarten.

plasberm met vooroever
Vademecums, leidraden en studies natuurtechniek

Download of bestel een van deze publicaties: vademecum Wegen of Waterlopen, Leidraad ecologisch bermbeheer, ontsnipperingsstudies, monitoringsrapporten,...

NTMB-zorgsysteem

Het NTMB-zorgsysteem is specifiek ontwikkeld vóór en met producenten en leveranciers van natuurtechnische materialen. Het is tot stand gekomen vanuit de behoefte om het technisch vertrouwen in deze materialen, die gebruikt worden in de (infrastructuur)bouw, te versterken en ze met meer vertrouwen in bestekken te kunnen opnemen.

Green Deal Bedrijven en biodiversiteit - aquafin 2

Green Deal bedrijven en biodviersiteit

Meer over de de  Green Deal om biodiversiteit op bedrijventerreinen tegen 2021 te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken.

De Beestige Brug

De Vlaamse overheid liet een strip ontwikkelen die het belang van ontsnippering uitlegt aan de hand van een boeiend Suske en Wiske verhaal.

de beestige  brug
Dieren onder de wielen: registreer verkeersslachtoffers
dieren onder de wielen

Veel dieren sneuvelen in het verkeer. We willen de knelpunten beter in kaart te brengen om zo gepaste maatregelen te nemen. Je kan daarbij helpen door zelf slachtoffers van aanrijdingen te registreren.