Mijn voertuig mag de lage-emissiezone niet binnen. Wat nu?

Boetes

Als je wagen niet aan de algemene en lokale toegangsvoorwaarden voldoet, kan je een boete krijgen als je een LEZ binnenrijdt. 

Gent, Mechelen en Willebroek hebben nog niet beslist hoe hoog de boetes voor overtredingen in de LEZ op hun grondgebied zullen zijn.

Mijn voertuig mag de lage-emissiezone niet binnen. Wat kan ik doen?

Zoek alternatieven

Zowel Antwerpen als Gent voorzien alternatieven om je in de stad te verplaatsen of ondersteunende maatregelen.

Installeer een roetfilter op je auto

Als je met een euronorm 3-dieselwagen rijdt, kan je tot 1 januari 2020 toch toegang krijgen tot de LEZ als je op je wagen een roetfilter laat installeren. De euronorm van je voertuig staat vermeld op het inschrijvingsbewijs. Staat de euronorm niet op het inschrijvingsbewijs? Kijk dan naar de datum van eerste inschrijving. Deze moet 1/01/2001 of later zijn. Deze overgangsmaatregel geldt tot 1 januari 2020.

Overweeg om een andere auto te kopen

Voldoet jouw wagen niet aan de norm en biedt een roetfilter ook geen oplossing? Dan kan je overwegen om je wagen te vervangen door een die wel voldoet aan de norm. Om te vermijden dat je na enkele jaren opnieuw een andere wagen moet kopen, kies je best een wagen, nieuw of tweedehands, die niet alleen nu aan de toegangsvoorwaarden voldoet, maar die ook in 2020 en zelfs 2025 nog aan de toegangsvoorwaarden zal voldoen.  Naast benzine en diesel kan je ook kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven, zoals bv. CNG-, hybride of elektrische voertuigen. Kies je voor een wagen op conventionele brandstof, dan is een benzinewagen de beste keuze. Daarmee heb je namelijk langer toegang tot de LEZ.

De koopwijzer

Je verplaatsingspatroon bepaalt welke wagen het meest geschikt is.

Overweeg om een auto te delen

Als je je voertuig maar sporadisch gebruikt dan kan je misschien overwegen om aan autodelen te doen. Dat is niet alleen milieuvriendelijker, maar je bespaart er ook heel wat geld mee.

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan autodelen te doen. Naast de commerciële bedrijven (Cambio, Bolides…), die wagens tegen betaling ter beschikking stellen, kan je ook samen met andere particulieren een autodeelgroep vormen. Autodelen.net, het Vlaamse Steunpunt voor Particulier Autodelen, biedt alle mogelijke ondersteuning aan (potentiële) autodeelgroepen.

De gebruikte voertuiggegevens zijn volgens mij niet correct. Kan ik die gegevens laten corrigeren?

Elke stad zal voor de LEZ een sluitend handhavingssysteem voorzien met voldoende grote pakkans op basis van nummerplaatcontrole. Hierbij worden de gegevens van de federale overheidsdienst Directie Inschrijving van Voertuigen (DIV) gebruikt. Als deze informatie niet klopt, dan moet je dit rechtstreeks aan die dienst melden, zodat eventuele fouten in de brondatabank kunnen worden gecorrigeerd.

Euronormcorrecties

Alleen in het specifieke geval dat de euronorm niet correct is, kan je aan de stad Antwerpen (vanaf 1/11/2016) of de stad Gent (vanaf uiterlijk 1/01/2020) vragen om de foute euronorm te corrigeren. Dat kan via de registratie-applicatie van de stad.

Je kan de euronorm laten corrigeren aan de hand van het EEG-certificaat van overeenstemming. In vak 46.1 (oud) of vak 48 (nieuw) staat het nummer van de richtlijn(en) die op de EG typegoedkeuring van toepassing zijn. Beschik je over het certificaat van overeenstemming en is vak 46.1 of vak 48 ingevuld, dan kan je op basis van dit nummer de overeenkomstige euronorm van jouw voertuig afleiden. Gebruik hiervoor de tool voor berekening van categorie en eurnorm van het voertuig (zie verder). Verschilt deze euronorm van de euronorm die gebruikt wordt voor het toezicht op de lage-emissiezone dan kan je via de stad de euronorm laten corrigeren.

Je kan de euronorm ook laten corrigeren via een ander door een overheidsinstantie aanvaard document. Het gaat hierbij bv. om de resultaten van emissietesten die door erkende technische diensten op een testbank zijn uitgevoerd. Houd er rekening mee dat het laten uitvoeren van emissietesten door deze technische diensten niet goedkoop is en dat het resultaat onvoorspelbaar is.

Opgelet: de resultaten van de technische keuring volstaan niet. Deze keuringstations voeren andere emissietesten uit en onderzoeken niet of jouw voertuig aan de emissiegrenswaarden van de overeenkomstige euronormen voldoet.

Kan ik mijn voertuig laten aanpassen zodat deze aan de toegangsregels voldoet?

Als je met een euronorm 3-dieselwagen rijdt, kan je tot 1 januari 2020 toegang krijgen tot de LEZ als je op je wagen een roetfilter laat installeren.

Je kan eventueel ook andere aanpassingen laten uitvoeren, maar hiervoor heb je vaak de goedkeuring nodig van de fabrikant van je voertuig en je moet je voertuig dan opnieuw laten homologeren. Informeer je vooraf bij de Vlaamse homologatiedienst over de mogelijkheden en voorwaarden.

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)