Metingen om de stralingsblootstelling aan nieuwe draadloze technologie en wifi in scholen te bepalen

Draadloze technologie

Draadloze telecommunicatie heeft de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt:

  • In meer en meer steden wordt een wifinetwerk uitgebouwd. Vaak wordt ook internettoegang aangeboden aan toeristen, bezoekers en inwoners. Vaak is dit soort netwerken een ‘extra’ netwerk, naast het bestaande gsm-netwerk, waardoor het interessant is om het aandeel van deze technologie aan de stralingsbelasting in te schatten.
  • Smartphones, laptops en tablets gebruiken draadloze verbindingen (3G, wifi). Een groot deel van de bevolking heeft thuis een ook een eigen draadloos netwerk. Buitenshuis wil ook veel mensen online blijven. Operatoren spelen snel in op die maatschappelijke evolutie en plaatsen daarom nieuwe antennes die ervoor moeten zorgen dat hun netwerk gebruikt kan worden door het toenemend aantal gebruikers en toenemend aantal toepassingen.
  • Momenteel testen verschillende operatoren de mogelijkheden van LTE/4G uit. De meeste nieuwe antennes die momenteel geplaatst worden zijn al voorbereid op LTE/4G. De operatoren starten in de loop van 2012 met het aanbieden van LTE/4G voor hun klanten. Omdat het hier gaat om een nieuwe technologie is het erg interessant om nu al onderzoek te doen naar de blootstelling ervan in relatie tot ‘oudere’ technologieën zoals gsm en umts.
  • Onderwijsinstellingen, de Dienst Milieu & Gezondheid, de Afdeling Toezicht Volksgezondheid en het Departement Onderwijs krijgen ook vragen van ongeruste ouders, leerkrachten en directies van scholen over draadloze technologie op school. Die vragen gaan over gsm-antennes in de buurt van of op het terrein van de scholen, over wifi op school en over gsm gebruik door jongeren. Informatie over in welke mate schoolgaande kinderen in contact komen met elektromagnetische straling van draadloze toepassingen is momenteel nauwelijks ter beschikking.

Die snelle verspreiding van draadloze technologie heeft geleid tot vragen over mogelijke nadelige gevolgen. De Dienst Milieu & Gezondheid wil daarom met deze studie het aandeel van verschillende technologieën in de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische straling bepalen.

Doel van het onderzoek

Deze studie had als doel om de blootstelling aan nieuwe draadloze technologieën zoals 3G, HSPA en LTE/4G te meten. Er werden ook metingen uitgevoerd van draadloze netwerken in scholen.