Meetresultaten Brussels Airport - NMT 43-2 Erps-Kwerps

Locatie
meetpunt erpskwerps

Het meetstation NMT 43-2 te Erps-Kwerps (Kortenberg), actief sinds 2011, vervangt NMT 43-1 op een nabijgelegen plantsoen in de Dekenijstraat. Het nieuwe vaste meetstation NMT 43-2 staat nu in de tuin van het 'erfgoedhuis' aan het Dorpsplein. Het meetstation registreert overwegend de landingen op baan 25L (bij hoofdbaangebruik) en de opstijgingen van baan 07R (bij alternatief baangebruik).