Erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen

Wetgevend kader

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 regelt de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen. De decretale inbedding gebeurt via het decreet van 29 april 1991 dat werd gewijzigd door het decreet van 18 december2015.

Dit kader zorgt voor:

  • Eenvoud, eenvormigheid en transparantie in de erkennings- en subsidiëringsprocedure.
  • Een drastistische vermindering van administratieve lasten en interne beheerskosten.
  • Een helder kader met duidelijke resultaatsgerichte en haalbare indicatoren.

Bekijk het besluit en de decreetswijziging:

Eerste beleidsperiode 2017-2021

Op basis van een meerjarenplan of meerjarennota voor 5 jaar zijn 14 gewestelijke en 23 regionale milieu- en natuurverenigingen erkend voor de eerste beleidsperiode 2017-2021.

Vanaf 2018 rapporteren de erkende milieu- en natuurverenigingen jaarlijks als volgt:

  • Vóór 1 april: het voortgangsrapport.
  • Vóór 1 juli: de financiële verantwoording (tenzij ingediend bij de Nationale Bank).

Alle procedures over indiening en evaluatie vind je terug op deze tijdslijnen:

Oproep startsubsidie 2019-2021

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege beslist om een oproep te doen voor een startsubsidie voor verenigingen die thematisch werken en nog niet erkend zijn.

Lees verder

 

Contacteer ons
Departement Omgeving, Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij
Graaf De Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België