Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in Beerse en in de grensstreek Vlaanderen-Nederland

Laatste wijziging: 11-05-2016

Vandaag vond het Vlaamse startmoment van het Europese project 2B Connect plaats bij het bedrijf Campine in Beerse. Dit Interreg-project wil in de grensstreek Vlaanderen-Nederland zorgen voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen. Het project startte begin 2016 en loopt drie jaar. Het totale budget bedraagt 6 miljoen euro, de helft daarvan komt van Europa. Bedoeling is om de komende jaren 135 ha terreinen groen in te richten of te beheren. In Beerse gaan Campine, Metallo-Chimique en Wienerberger onder de noemer B³ samen voor meer biodiversiteit op hun bedrijfsterreinen.

Heel wat bedrijven zijn bezig met milieuthema’s zoals energiebesparing, waterzuivering of de aparte inzameling van bedrijfsafvalstromen. Slechts af en toe gaat er ook aandacht naar het thema ‘biodiversiteit’. Het Europese project 2B Connect wil hier verandering in brengen. 2B Connect werkt aan het vergroenen van bedrijventerreinen en het creëren van grensoverschrijdende verbindingen tussen Natura 2000-gebieden, via natuurinrichting op die bedrijventerreinen. Bovendien wil het project bedrijven ook stimuleren om biodiversiteit in het milieumanagement op te nemen.

2B Connect geeft invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie namelijk inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en tussen bedrijven en overheden. De casus B³ in Beerse is daarvan een mooi voorbeeld.

Bedrijven en overheid werken in Beerse samen in B³

De bedrijven Campine nv, Metallo-Chimique nv en Wienerberger nv zijn grote bovenlokale bedrijven in de kanaalzone Beerse-West. Met 2B Connect investeren deze drie kanaalbedrijven, de Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK), het gemeentebestuur van Beerse en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) samen in een groene verbinding tussen de Natura 2000-deelgebieden in de Kanaalzone-West in Beerse.

Dit geeft een win-win situatie waarbij de inspanningen rond verbinden, vergroening en biodiversiteit maximaal tot hun recht komen en de continuïteit en expansie van de bedrijven wordt veilig gesteld.
De kanaalzone en voorziene weg doorsnijden deelgebieden van het Europees natuurnetwerk ‘Natura 2000’. De bedrijventerreinen én de omleidingsweg kunnen, mits een goed ingerichte groene infrastructuur, een belangrijke verbinding vormen tussen de Natura 2000-deelgebieden. Om als Europees natuurnetwerk te kunnen functioneren, zijn natuurverbindingen cruciaal. 
Burgemeester van Beerse Marc Smans: “De casusnaam B³ (B tot de derde) staat voor Beerse-Bedrijven-Biodivers. Achterliggende idee is dat Beerse samen met Bedrijven die Biodivers ingericht zijn, een groene verbinding maakt. Als gemeente zetten wij onze schouders mee onder dit project”.

Gedeputeerde Rik Röttger van de provincie Antwerpen vult aan: “In de provincie Antwerpen zijn er ruwweg 17.000 ha bedrijventerreinen, een enorm potentieel om te werken aan biodiversiteit. Met 2B Connect zijn we niet aan ons proefstuk toe: we ontwikkelden al, in samenwerking met de Strategische Projectenorganisatie Kempen, LV consult en KBC, de biodiversiteitsscan BIODIVA die bedrijven op weg zet om een beleid uit te stippelen en acties te ondernemen rond biodiversiteit.”

Coördinatie van 2B Connect

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie is projectverantwoordelijke van 2B Connect zowel voor Vlaanderen als voor Nederland. De provincie Antwerpen is inhoudelijk projectcoördinator. 2B Connect wordt uitgevoerd door dertien partners uit Vlaanderen en zes uit Nederland.

De Vlaamse projectpartners zijn: de Vlaamse Overheid (dept LNE, ANB), EV INBO, provincie Antwerpen, Strategische Projectenorganisatie Kempen, Inverde, Regionaal Landschap Lage Kempen, Regionaal Landschap Noord-Hageland, stad Aarschot, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, Nolimpark, VBM NV, SCR-Sibelco en stad Lommel. 
De Nederlandse projectpartners zijn: provincie Noord-Brabant, gemeente Helmond, gemeente Maastricht, Huis van de Brabantse Kempen, Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland.
Het startevent van 2B Connect vindt in Nederland plaats op 9 juni bij Automotive Campus in Helmond.

Persinfo:

Brigitte Borgmans - Woordvoerder Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

T 02 553 62 68 | M 0473 73 28 30

Brigitte.borgmans@lne.vlaanderen.be

Interreg Vlaanderen-Nederland 2Bconnect