Luchtverontreiniging: doelstellingen en aanpak in Vlaanderen

Het beleid in Vlaanderen kadert hoofdzakelijk in het internationale beleid. Zowel in het kader van de luchtkwaliteitsrichtlijnen, als in het kader van de richtlijnen inzake emissieplafonds, moeten plannen worden opgesteld waarin wordt aangegeven op welke manier aan de doelstellingen zal worden voldaan.

Doelstellingen

Europa legt doelstellingen vast inzake zowel de luchtkwaliteit in elke lidstaat als de maximale emissies. Lees hier wat de voornaamste doelstellingen zijn voor België en Vlaanderen.

Maatregelen

Meer informatie over de maatregelen die in de verschillende actieplannen vermeld worden.

Vlaamse actieplannen

In het kader van de Europese doelstellingen inzake emissies en luchtkwaliteit heeft Vlaanderen een aantal actieplannen uitgewerkt. Daarin wordt aangegeven hoe en met welke maatregelen de doelstellingen zullen worden nageleefd.

Lokale actieplannen

De Vlaamse actieplannen inzake luchtkwaliteit worden aangevuld door een aantal lokale actieplannen. Hier vind je een overzicht van deze lokale plannen.