Luchtkwaliteit

Doelstellingen en indicatoren rond luchtkwaliteit

Doelstellingen
 • de gemiddelde jaarconcentratie aan fijn stof wordt gereduceerd
 • het aantal overschrijdingen van de Europese streefwaarde voor ozon daalt en de hoogte van de overschrijdingen neemt af
 • voor de polluenten waarvoor de Europese grens- en streefwaarden voor luchtkwaliteit al gerealiseerd werden, verbetert

(Bron: EU-richtlijnen Lucht, Vlarem, Pact 2020)

Hieronder vind je de 6 indicatoren
PM10

Jaargemiddelde concentratie PM10 in de omgevingslucht

grafiek PM10 in omgevingslucht

PM2.5

Jaargemiddelde concentratie PM2.5 in de omgevingslucht

grafiek PM2.5 in omgevingslucht

O3

Aantal dagen waarop het hoogste 8-uurgemiddelde per dag de streefwaarde van 120 µg/m³ O3 (NET60ppb-max8u) overschrijdt (3-jaargemiddelde waarde)

grafiek O3 in omgevingslucht

NO2

Jaargemiddelde concentratie NO2 in de omgevingslucht

grafiek NO2 in de omgevingslucht

 • doel: max. 40 µg/m³ in 2015
 • trend: voorzichtige positieve trend
 • status: max. van 37,2 µg/m³ (ruimtelijk gemiddelde) in 2015
 • doelbereik: 100% in 2015
 • xlsx bestandcijfers NO2 omgevingslucht (11 kB)
 • Laatste aanpassing: september 2016
 • Bron : VMM - IRCEL
PM2.5 grootsteden

Voortschrijdend driejaarsgemiddelde concentratie PM2.5 op grootstedelijke achtergrondlocaties

grafiek PM2.5 in de lucht in grootsteden

 • doel: max. 20 µg/m³ (gemiddeld over 2013-2015)
 • trend: gunstige tot zeer gunstige evolutie
 • status: 15,6 µg/m³ gemiddeld over 2013-2015
 • doelbereik: 100% in 2015
 • xlsx bestandcijfers PM2-5 lucht grootsteden (12 kB)
 • Laatste aanpassing: september 2016
 • Bron : VMM - IRCEL
Zware metalen in de PM10-fractie

Aantal overschrijdingen (meetposten in overschrijdingszones met bevolkingsimpact) van de jaargemiddelde norm van As, Cd, Ni en Pb in de PM10-fractie, uitgemiddeld over een kalenderjaar (As: 6 ng/m³; Cd: 5 ng/m³; Pb: 500 ng/m³; Ni: 20 ng/m³)

grafiek zware metalen in omgevingslucht

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)