Lokale leefkwaliteit

‘Leefkwaliteit’ heeft te maken met de kwaliteit van het leven van een persoon en de mate waarin de omgeving beantwoordt aan de behoeften en wensen van die persoon.  Zowel objectieve  factoren (bv. omgevingsgeluid, meetbaar) als subjectieve factoren daarover (bv. de mate waarin iemand het omgevingsgeluid als overlast ervaart) bepalen de leefkwaliteit.  Om de lokale leefkwaliteit te verbeteren moeten we daarom rekening houden zowel met objectieve factoren  als de perceptie daarover.

Afbakening acties

Om acties te kunnen uitwerken die de lokale leefkwaliteit verbeteren, is een duidelijke afbakening van het begrip essentieel. Dit zijn de voornaamste vuistregels die het Departement Omgeving hanteert:

  • Omdat het gaat over de 'lokale leefkwaliteit' moeten de acties uitvoerbaar zijn op lokaal niveau en dus door gemeenten.
  • De acties moeten een positieve impact hebben op de beleving van mensen en/of hun gezondheid.
  • Om een verschil te kunnen maken, focust de overheid met haar acties op het buitenmilieu in woonkernen en werkomgevingen met een hoog publiek gehalte.
  • Thema’s die vallen onder lokale leefkwaliteit zijn lokale luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit, rust, hinder, groenblauwe netwerken, groenbeleving, esthetiek, sluikafval, mobiliteitsbeleving, risico’s voor milieu en gezondheid. 
Belevingstraject Sint Niklaas

Groene Functionele Belevingstrajecten

Groene Functionele Belevingstrajecten (of GFB-trajecten) leiden fietsers en wandelaars op een snelle, aangename en gezonde manier naar school, het werk of het centrum. Ze zijn een mooi alternatief voor verplaatsingen langs drukke en onveilige autowegen met fijn stof. Laat voetgangers en fietsers mobiliteit beleven in jouw gemeente!

Groene bedrijventerreinen: 2BConnect

Interreg project 2B Connect helpt 70 bedrijven hun terreinen natuurgericht in te richten.De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.  

Studies
  • Milieugerelateerde leefkwaliteit: deze studie geeft aan hoe tevreden Vlamingen zijn met hun milieugerelateerde leefkwaliteit en welke factoren deze vooral beïnvloeden. Ook wordt duidelijk over welke milieuproblemen Vlamingen zich de meeste zorgen maken voor de toekomst. 
  • Tuinmonitor (GARMON): tuinen spelen een strategische rol in het ondersteunen van de lokale leefkwaliteit. Ze kunnen bijdragen aan de levering van ecosysteemdiensten aan zijn gebruikers en de maatschappij.