Kwaliteit en kwantiteit van het grondwater

Doelstellingen en indicatoren rond de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater

Doelstellingen
 • het aandeel grondwaterlichamen met een goede chemische toestand is toegenomen
 • het aandeel grondwaterlichamen met een goede kwantitatieve toestand is toegenomen

(Bron: EU Kaderrichtlijn Water, decreet Integraal Waterbeleid, Vlarem)

Hieronder vind je de 2 indicatoren
Chemische toestand

% grondwaterlichamen met een goede chemische toestand

 • doel: toename in de periode 2010-2015
 • trend: /
 • doelbereik: te evalueren eind planperiode
 • status: 21% in 'goede toestand' in 2012
  • Laatste aanpassing : februari 2016
  • Bron : VMM
Kwantitatieve toestand

% grondwaterlichamen met een goede kwantitatieve toestand

 • doel: toename in de perioe 2010-2015
 • trend: /
 • doelbereik: te evalueren eind planperiode
 • status: Zoals vermeld in de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen (2016-2021), bevindt 81% van de grondwaterlichamen zich in ‘goede’ kwantitatieve toestand.
  • Laatste aanpassing : februari 2016
  • Bron : VMM
Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)