Klimaatspel Waar zijn de rupsen?

Twee koolmezen zijn wanhopig.

Hun jongen schreeuwen om rupsen.

Maar die rupsen blijken verdwenen ...

 

Een waanzinnige moord?

Een dwaze ontvoering?

Een verschrikkelijke ziekte?

 

Speel het spel Waar zijn de rupsen?  en ontdek waarom.

 

Doelgroep

leerlingen 5e en 6e leerjaar

leerlingen 1e jaar buitengewoon secundair onderwijs

 

Hoe geraak je aan het spel?

Exclusief voor MOS-klimaatbendes! Je kan het klimaatspel bij de provinciale MOS-begeleiders ontlenen als je school tot een MOS-klimaatbende hoort.

jonge koolmezen
afbeelding klimaatspel De Vroente